Slutsamråd

Slutsamråd ska hållas för åtgärder som omfattas av tekniskt samråd.

Slutsamråd hålls när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk. Slutsamråd är ett besök som görs där byggåtgärderna har genomförts.

Till slutsamråd kallas byggherren, den eller de kontrollansvariga och övriga som enligt miljö- och byggnämnden bör ges tillfälle att delta.

Vid slutsamrådet går man igenom följande:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts
  • Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna
  • Den kontrollansvariges utlåtande
  • Den kontrollansvariges och kommunens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande
  • Dokumentation över arbetets utförande
  • Behov av andra åtgärder
  • Förutsättningarna för ett slutbesked

Miljö- och byggnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet. 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede