Kartor och mätning

Kommunens kartförsörjning ligger under Gata/GIS avdelningen.
Vi tillhandahåller kommunens kartor till både externa och interna kunder.
Vi producerar även nybyggnadskartor, utför utsättningar och inmätningar i samband med bygglovsärenden.

Beställning sker enkelt via webbformulär 
E-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du hittar i den högra kolumnen på startsidan (kolla under >Boende..>Kartor & mätning).

Normal handläggningstid för nybyggnadskartor är ca tre veckor. Vi debiterar efter fastställd taxa, kontakta oss för prisinformation.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2008-05-20 att från och med 1 juli 2008 kräva nybyggnadskarta vid ansökan om bygglov för nybyggnad av bostads- samt fritidshus inom detaljplan samt övriga ärenden där så erfordras för prövningen.

Från och med 1 juli 2008 skall utstakning av nybyggnad ombesörjas av en genom kommunen godkänd mätningstekniker eller, när så bedöms lämpligt, av en från byggherren anlitad behörig mätningstekniker. Lägeskontroll av nya byggnader
skall ske regelmässigt enligt kontrollplanen. Mätdata från lägeskontrollen i specificerat format skickas därefter till kommunens karthantering på Gata/Gis avdelningen.

Syftet med åtgärderna är att förbättra kvaliteten på kommunens
bygglovshantering och att på sikt förbättra den kommunala primärkartan.

Utsättning kan beställas hos behörig mätningstekniker eller hos Tanums kommun via E-tjänst.

Linnéa Åkerblom 0525-183 75 / Patrik Palm 0525-182 47

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Gata/GIS-avdelningen

Tel. 0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede