Kartor och mätning

Kommunens kartförsörjning ligger under Plan & Kart avdelningen.
Vi tillhandahåller kommunens kartor till både externa och interna kunder.
Vi producerar även nybyggnadskartor, utför utsättningar och inmätningar i samband med bygglovsärenden.

Beställning sker enkelt via webbformulär 
E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du hittar i den högra kolumnen på startsidan. Efter lagd beställning får du kostnadsuppgift.

Nuvarande leveranstid för nybyggnadskartor är cirka 3 veckor. Vi debiterar efter fastställd taxa.

Från och med 1 juli 2008 ska utstakning av nybyggnad ombesörjas av en genom kommunen godkänd mätningstekniker eller, när så bedöms lämpligt, av en från byggherren anlitad behörig mätningstekniker. Lägeskontroll av nya byggnader
ska ske regelmässigt enligt kontrollplanen. Mätdata från lägeskontrollen i specificerat format skickas därefter till kommunens karthantering på Plan & Kart avdelningen.

Syftet med åtgärderna är att förbättra kvaliteten på kommunens
bygglovshantering och att på sikt förbättra den kommunala primärkartan.

Utsättning kan beställas hos behörig mätningstekniker eller hos Tanums kommun via e-tjänst.

Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter so är till försäljning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linnéa Åkerblom 0525-183 75
Patrik Palm 0525-182 47
Robin Halvordson 0525-183 83

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede