Äldre

Äldreomsorgen är till för äldre personer och personer med funktionsnedsättning som bor och vistas i kommunen och som behöver hjälp och stöd i sin livssituation. Behovsanpassade insatser ges i form av omsorg, vård och service. Syftet med insatserna är att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Äldreomsorgen tillhandahåller särskilda boendeplatser på sex olika ställen i kommunen. Hemtjänstinsatser ges i form av personlig omsorg, serviceinsatser ges såsom städ, tvätt och handling. Matdistribution och trygghetslarm tillhandahålls. Korttidsplatser och dagverksamhet finns både för personer med demenssjukdom och för personer med somatiska tillstånd.

Målsättning

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård samt service för att äldre och funktionshindrade ska ges möjlighet till ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Insatserna ska vara individuellt utformade så att den enskilde stärks i att leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Hemsjukvård

Hemsjukvården, telefon-
sköterska
0525-185 51
Telefontid mån-fre 8-16
Övrig tid telefonsvarare

Vårdplaneringssköterska
0525-185 36

Områdeschef
Tel: 0525-181 75