Omsorg & hjälp

Omsorgsförvaltningen är till för att möta människors skiftande behov av stödinsatser. Vi ska ge service och ansvara för myndighetsutövning. Vi har ett särskilt ansvar för svaga grupper. Barns bästa ska alltid beaktas.

Vårt arbete styrs i första hand av socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Målsättning

Verksamheterna ska kännetecknas av kvalitet i alla möten.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Växel: 0525-180 00
E-post: on.diarium@tanum.se

Postadress:

Omsorgsförvaltningen
457 81 Tanumshede

Besöksadress:

Kommunhuset Apoteksvägen 6, Tanumshede

Omsorgsnämndens ordförande
Roger Wallentin
Tel. 0525-180 00
roger.wallentin@tanum.se

Förvaltningschef
Sirene Johansson
Tel. 0525-181 55
sirene.johansson@tanum.se