Vad tycker du om verksamheten i Tanums kommun?

Ikon: Glaskula med pratbubblor

Vi vill veta vad du tycker om verksamheten i Tanums kommun.

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

När du lämnar dina synpunkter - positiva som negativa - ska du få ett bra bemötande, och brister i kvalitén ska åtgärdas snabbt.

Vart ska jag skicka min fråga?

Här brevid, i kolumnen till höger, finns en kort beskrivning av varje nämnds ansvarsområden, så att du lättare kan avgöra vilken nämnd som bör få ditt meddelande. Du kan klicka på nämndernas namn för att få mer information.

Är du osäker på var dina synpunkter hör hemma så välj den förvaltning du tror att ditt beröm/klagomål gäller så ser vi till att det hamnar rätt.

Hur gör jag?

Skriv gärna ner dina synpunkter. Du kan använda ett formulär för att skicka dina synpunkter direkt till berörd avdelning.

Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller personliga möten. Via kommunens kundcenter på 0525-180 00 kan du få hjälp att hitta rätt person.

Så hanterar vi dina synpunkter

Om du lämnat namn, adress och telefonnummer (nödvändigt om du vill ha svar) kommer du inom två arbetsdagar att få en bekräftelse på att din synpunkt är mottagen. Om din fråga blir ett ärende kommer du även i bekräftelsen att få information om diarienummer, handläggare, samt ev. vidare ärendegång.

Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade).

Lämnade personuppgifter kommer att databehandlas. Detta gör vi för att kontakten med dig ska underlättas.

Om du inte blir nöjd med svaret

Om du inte är nöjd med svaret ska - på din begäran - dina synpunkter gå vidare till överordnad chef.

OBS!

Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska heller inte användas vid felanmälan.

Åsikter om Tanums kommuns hemsida

Vill du lämna åsikter om kommunens hemsida så använd detta formulär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna den kommunala förvaltningen.

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg till äldre, funktionshindrade och personer med behov av stöd.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all utbildning t o m gymnasienivå, barnomsorg och förskola samt bibliotek.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom t.ex renhållning, vatten och avlopp, vägunderhåll m m.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskydd samt plan- och byggfrågor.