Studie- och yrkesvägledning

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Alla elever ska ges kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Grundskola

Frågor angående gymnasievalet och annan studievägledning besvaras av Annabell Olsson, telefon 0525-185 77, e-post annabell.olsson@tanum.se

Gymnasieskola

Studie- och yrkesvägledare på Tanum gymnasium kan nås på telefon 0525-182 30, e-post syv.futura@tanum.se

Kommunal vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledare på kommunal vuxenutbildning kan nås på telefon 0525-182 30, e-post syv.futura@tanum.se

Jag jobbar med:

 • Studieplanering och diskussion kring val
 • Behörighets och betygsfrågor
 • Information om kurser, utbildningar och sökvägar
 • information om CSN:s olika bidrag och lån.

Studievägledare är bra på att hjälpa dig med:

 • Att hitta information - kan vara svårt att överblicka
 • Att fatta beslut - har du valångest, svårt att prioritera?
 • Att få hjälp på vägen - avstämning, samtal och stöd
 • Att skapa motivation - hur går du vidare, framåt?
 • Att förstå dina förmågor - vad är bra för mig?
 • Att få reflektera - hur vill jag leva, vart vill jag?
 • Att bli bekräftad - att få professionell återkoppling.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gymnasieverksamhet

Ann-Brit Oseland-Karlsson
Tillförordnad rektor
0525-181 99

Helen Larsholt
Skolchef gymnasiet och
vuxenutbildningen
0525-185 05

Hanna Bogren
Studie- och yrkesvägledare
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, tisdag och torsdag 13-14.00
Onsdag och fredag 8.00-10.00

Berit Markman
Skolsköterska
0525-183 49
Mottagning tisdagar

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede