Praktik i skolan

Elever i grundskola och gymnasium kommer i kontakt med arbetslivet på olika sätt i utbildningen. Grundskolan har en plan för samverkan skola omvärldPDF (pdf, 124.6 kB) där eleven gradvis får mer och mer insyn i arbetsliv och omvärld som också innefattar en plan för praktik (PRAO).

Enligt gymnasieförordningen ska arbetsplatsförlagt lärande (APL) förekomma på alla yrkesprogram.

Lärar- och förskollärarutbildningar innehåller en omfattande verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede