Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden får du dygnet runt allmän information som vägleder dig inför din ansökan eller anmälan. Guiden är digital och kan hjälpa dig med din frågeställning. Vidare till Bygglovsguiden Länk till annan webbplats.

NYHETER
Riktlinjer framtagna om nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll

Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2022-06-21 beslutades om riktlinjer för Tanum kommun gällande nybyggnadskarta, utstakning & lägeskontroll. Vill ni läsa mer om nybyggnadskarta samt om de beslutade riktlinjerna i sin helhet finner hittar ni det under Nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster..

Genom de beslutade riktlinjerna har det även tagit beslut om att du som vill utföra utstakning och lägeskontroller i kommunen ska styrka din mätningstekniska behörighet. Vi använder oss av Lantmäteriets rekommendationer, för mer information kan ni läsa om detta på Grundläggande mätningsteknisk färdighet Öppnas i nytt fönster..

När någon vill uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

Vid rivning av byggnad måste viss hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar