Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden Länk till annan webbplats. får du dygnet runt allmän information som vägleder dig inför din ansökan eller anmälan. Guiden är digital och kan hjälpa dig med din frågeställning. Vidare till Bygglovsguiden Länk till annan webbplats.

Längre handläggningstider för byggärenden

Bygglovsavdelningen har under en längre period haft en stor mängd inkommande ärenden och avdelningen har därför fler ärenden än vanligt att hantera. Det gör att handläggningstiden i inlämnade bygglov och svarstid på e-post och telefon blir längre än vad den brukar vara och vi ber dig ha överseende med detta. Vi hanterar ansökningar och svarar på frågor så fort vi kan.
Tack för visad förståelse!

Fjällbacka

När någon vill uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

Vid rivning av byggnad måste viss hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.

Attefallshus  som ska uppföras som komplementbostadshus får bli 30 m²

Från och med den 1 mars 2020 gäller att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från
25 till 30 m².
Utökning till 30 m² gäller endast Attefallshus som används som komplementbostadshus Öppnas i nytt fönster.. Komplementbostadshus kan användas antingen som permanentbostad eller som fritidshus.
Attefallshus som används som komplementbyggnader, som
till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m².
Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst 25,0 m² som gäller.

Nya regler i plan- och bygglagen om när du får börja bygga

Efter 1 juli 2018 måste du vänta fyra veckor från det att ditt beslut om bygg-, rivnings- eller marklov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben, https://poit.bolagsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
innan du får påbörja arbetet.

Publiceringen i Post- och inrikes tidningar sker vanligtvis någon vecka efter att beslutet fattats. Precis som tidigare måste du också få ett startbesked innan du börjar.

Den nya bestämmelsen i plan- och bygglagen innebär i praktiken att du ska få veta om någon överklagat ditt lovbeslut innan du får påbörja arbetet, men det innebär också att du som byggherre bör vänta med att boka hantverkare tills någon månad efter beslutet.

Även efter de fyra veckorna kan det vara så att du bygger på
egen risk, om ärendet till exempel har blivit överklagat.

Bestämmelsen gäller än så länge inte anmälningsärenden som
till exempel Attefallshus.

Mer information om lagändringen hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede