Fastighetsfrågor och Lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör byggnader och anläggningar som finns på fastigheten.

Förändringar i fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäteriet. Lantmäteriet är en statlig myndighet som ansvarar för indelningen, inskrivningen och förändringen av Sveriges fastigheter.

Alla överlåtelser av fastigheter ska registreras genom ansökan om lagfart. Du ansöker om lagfart på din fastighet hos Lantmäteriet som även registrerar i fastighetsregistret.

Kontaktuppgifter till fastighetsinskrivningen i Uddevalla. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lantmäteriet

Lantmäteriet är en statlig myndighet, som styrs med uppdrag från Finansdepartementet. De ansvar bland annat för geografisk information, fastighetsindelning och fastställer ortsnamn. Lantmäteriet hjälper dig med att ändra markgränser, registrera mark i fastighetsregistret och ta fram kartor över olika områden.

Lantmäteriets kontor i Uddevalla betjänar Tanums kommun.

Besöksadress: Zachaus gränd 2, UDDEVALLA

Kontakta Lantmäteriet: www.lantmateriet.se/kontakt Länk till annan webbplats.

Mer information får du på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede