Kulturhistoriska byggnader

Kulturhistoriska bebyggelsemiljöer

Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Ett av dessa mål rör en god bebyggd miljö. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall identifieras och ha en långsiktig hållbar förvaltning senast 2010.

Tanums kommun har hittills låtit göra inventeringar över Havstenssund, Sannäs, Grebbestad, Kämpersvik, Fjällbacka, Hamburgsund/Hamburgö samt Slottet-Heestrand-Tegelstrand.

De kulturhistoriska bebyggelseinventeringarna är också en uppföljning av Tanums kommuns Kulturminnesvårdsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från 1984.

Inventeringarna förtydligar de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, så att dessa uppmärksammas vid stadsplanering och bygglovshantering.

Ökad kännedom om kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer ger en förbättrad kunskap samt förbättrat planeringsunderlag och därmed underlätter för kommunen att värna om det värdefulla kulturarv som speglar områdets identitet och historia.1

Fastighetsägare, kommuninvånare och besökare ska också kunna bli medvetna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, som de förvaltar eller vistas i. Den äldre bebyggelsen utgör en mycket viktig del av samhällets identitet och kulturarv.

Nedan kan du ladda ner och läsa de kulturhistoriska inventeringarna som hitintills gjorts.

Den tidigare kulturhistoriska bebyggelseinventeringen över Fjällbacka finns inte i sin helhet i digitalt format. Texten finns att läsa nedan. Komplett version finns på plan- och byggavdelningen i Tedacthuset, Storemyrsvägen 2, Tanumshede.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Fjällbacka.pdf Pdf, 228.6 kB, öppnas i nytt fönster. (228.6 kB)
Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede