Tanum i media

Denna sida samlar automatiskt in och presenterar artiklar från många tidningar och andra nyhetskällor.

 • 2017-08-16 17:23 - Sveriges Radio - Ekot
  Brittiska regeringen föreslår nytt tullsamarbete på Irland efter brexit
  Enligt regeringen ska inga stora förändringar göras, inga fysiska gränshinder eller gränsposteringar.

 • 2017-08-16 17:15 - Bohusläningen
  Låt de som kan integration arbeta med det
  Ja många av oss som jobbade med integration i kommunerna ansåg att detta var ogenomtänkt.

 • 2017-08-16 15:57 - myNewsdesk
  Högskolan på plats när Wargön Innovation tog spadtag för nytt nationellt centrum
  Den finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder), Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

 • 2017-08-16 13:47 - Kultursidan.nu
  Georg Riedels musik frälste på Crescendo (recension)
  Även i Linköping 15/8 och Valö festplats, Kinda 18/8

 • 2017-08-16 13:32 - Värmlands Folkblad
  Tar över driften av vindparken
  Det är Rabbalshede Kraft som nyligen vunnit upphandlingen av skötseln av vindkraftverken vid Gässlingegrundet.

 • 2017-08-16 12:06 - ttela.se
  ttela.se
  Här finns redan stora satsningar på industri och näringsliv.

 • 2017-08-16 11:22 - Bohusläningen
  En ny bro till Orust är nödvändig
  Problemen regionalt i västsverige mellan Göteborg och Oslo är att länken Göteborg norrut förbi Stenungsund till Uddevalla mot Oslo inte kom med i den stora lösningen på Göteborgs kommuns projekt Västlänken och det Västsvenska paketet.

 • 2017-08-16 11:14 - myNewsdesk
  Wargön Innovation blir ett nationellt centrum för utveckling av hållbara material
  Den finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder), Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

 • 2017-08-16 11:13 - Svenskt Näringsliv
  Ny skatt kan slå ut Trollhättan-Vänersborgs flygplats
  - En nationell flygskatt får mycket negativ påverkan på företagens möjligheter att skapa jobb och tillväxt i vår region.

 • 2017-08-16 09:09 - VA Finans
  Rabbalshede Kraft ska förvalta vindkraftverk vid Vänern
  Rabbalshede Kraft ska förvalta vindkraftverk vid Vänern

 • 2017-08-16 08:36 - Cisionwire - Pressmeddelanden - Svenska
  Rabbalshede Kraft tecknar förvaltningsavtal med Vindpark Vänern
  Rabbalshede Kraft tecknar förvaltningsavtal med Vindpark Vänern

 • 2017-08-16 06:55 - Sydsvenskan
  Medan du sov - detta hände i natt
  Det bör inte vara några fysiska gränshinder eller gränsposter mellan Irland och Nordirland efter brexit, säger Storbritanniens regering nu.

 • 2017-08-16 06:37 - Dagens Nyheter
  Medan du sov: Världen i korthet den 16 augusti
  Det bör inte vara några fysiska gränshinder eller gränsposter mellan Irland och Nordirland efter brexit, säger Storbritanniens regering nu.

 • 2017-08-16 05:35 - YLE Internytt
  Morgonkollen: Tågen går igen, Trump skyller på båda sidorna i Charlottesville
  Storbritanniens regering säger att några fysiska gränshinder eller gränsposter inte ska införas vid gränsen mellan Irland och Nordirland efter brexit.

 • 2017-08-16 03:48 - ttela.se
  ttela.se
  Det bör inte vara några fysiska gränshinder eller gränsposter mellan Irland och Nordirland efter brexit, säger Storbritanniens regering nu.

 • 2017-08-16 03:46 - Göteborgs-Posten
  Brittiskt svar om gräns mot Irland
  Det bör inte vara några fysiska gränshinder eller gränsposter mellan Irland och Nordirland efter brexit, säger Storbritanniens regering nu.

 • 2017-08-15 13:39 - Nya Wermlands-Tidningen
  Bildextra från Dalslands Kanotmaraton
  Partnern i kajaken, Erik Hansson från Tanumshede, litade på sin rutin.

 • 2017-08-15 13:25 - ttela.se
  ttela.se
  Bakgrund: Gick Gerlesborgsskolan och därefter konsthögskolan Valand i Göteborg.

 • 2017-08-15 13:15 - Sydsvenskan
  Lerin-verk blir frimärken
  Bakgrund: Gick Gerlesborgsskolan och därefter konsthögskolan Valand i Göteborg.

 • 2017-08-15 13:12 - Landstinget i Östergötland
  Östra Mellansverige 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos.pdf
  Stockholms län Skåne 20 Västra Götaland Östra Mellansverige 15 UlNQDV KD HQ E/JJXWELOGQLQJ lQ YDG VRP lU IDOOHW LGDJ Även byggbranschens tillväxt under prognosperioden YlQWDV In YLVV EHW/GHOVH I|U HIWHUIUnJHXWYHFNOLQJHQ %UDQVFKHQ EHUlNQDV Yl[D PHG RPNULQJ SURFHQW L VDPWOLJD I/UD UHJLRQHU 7LOOJnQJHQ EHUlNQDV XQGHU VDPma tid öka med 25 procent i Östra Mellansverige och PHG PHOODQ RFK SURFHQW L GH |YULJD UHJLRQHUQD 'HW LQQHElU DWW HIWHUIUnJDQ EHUlNQDV XWYHFNODV QnJRW snabbare än tillgången i samtliga regioner, undantaget Östra Mellansverige där tillgång och efterfrågan EHUlNQDV XWYHFNODV L VDPPD WDNW )UDP WLOO ¿QQV risk för tilltagande brist på byggutbildade i Stockholms län medan situationen ser ut att bli mer balanserad för |YULJD UHJLRQHU 2EVHUYHUD DWW DUEHWVO|VKHWHQ lU UHODWLYW hög bland de byggutbildade i utgångsläget, framförallt L 6NnQH 6WnU GH DUEHWVO|VD LQWH WLOO E/JJDUEHWVPDUNnadens förfogande kommer bristen bli något större i Stockholms län och situationen i Skåne på sikt inte vara OLND EDODQVHUDG VRP GHQ DQQDUV VNXOOH YDUD (Q PRWYHUkande kraft till detta är den inpendling av byggarbetsNUDIW IUnQ |YULJD (XURSD VRP LQWH V/QV L VWDWLVWLNHQ 10 Diagram 1.11 Balansläge 2013-2025 för byggutbildade.

 • 2017-08-15 12:23 - P4 Väst
  Nu i P4: Y-frontad snigelkott nyupptäckt blötdjur
  En ny art med arbetsnamnet y-frontad snigelkott har upptäckts i havet vid Väderöarna.

 • 2017-08-15 11:50 - Göteborgs-Posten
  Kulturkalas med nolltolerans
  16/8 t o m 20/8 Festivalen genomförs av Göteborg & Co på uppdrag av Göteborgs Stad med stöd av Västra Götalandsregionen och Näringslivsgruppen Göteborg & Co.

 • 2017-08-15 10:35 - ADA
  Gerlesborgsskolan ger fler en chans
  Gerlesborgsskolan ger fler en chans

 • 2017-08-15 10:07 - Fiskejournalen.se
  Fiskade flundra - och mötte en sköldpadda!
  Ett dött exemplar har spolats upp på Island och en individ trasslade in sig i en hummertina utanför Grebbestad 1989.

 • 2017-08-15 09:34 - Göteborgs-Posten
  Kalas med kultur och nolltolerans
  16/8 t o m 20/8 Festivalen genomförs av Göteborg & Co på uppdrag av Göteborgs Stad med stöd av Västra Götalandsregionen och Näringslivsgruppen Göteborg & Co.