Tanum i media

Denna sida samlar automatiskt in och presenterar artiklar från många tidningar och andra nyhetskällor.

 • 2018-03-22 10:29 - https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sa-vaxer-exporten-i-lanen-uppsala-i-botten
  Så växer exporten i länen - Uppsala i botten
  Vi har tidigare sett stora regionala skillnader i ekonomisk tillväxt och det är lite oroande för landets möjligheter att växa i takt, säger Andreas Hatzigeorgiou.

 • 2018-03-22 10:19 - http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/flixbus/pressrelease/view/utmanaren-till-swebus-och-nettbuss-storsatsar-paa-fler-groena-bussar-till-goeteborgare-2455796
  Utmanaren till Swebus och Nettbuss storsatsar på fler gröna bussar till göteborgare
  Nytt år och nya möjligheter i Västra Götaland

 • 2018-03-22 10:05 - https://www.orebrokuriren.se/2018/03/22/kraftig-okning-av-exporten-fran-lanet-stor-betydelse-for-tillvaxten-och-jobben/
  Kraftig ökning av exporten från länet - "stor betydelse för tillväxten och jobben"
  Det skapar förutsättningar för jobb och tillväxt.

 • 2018-03-22 09:39 - http://www.landlantbruk.se/lantbruk/skarpa-krav-om-bekampning-av-vildsvin/
  Skarpa krav om bekämpning av vildsvin
  I hennes ställe valdes Hans-Ola Olsson, Tanumshede, in i styrelsen medan övriga styrelsen omvaldes med Sofia Karlsson, Grästorp, som ordförande.

 • 2018-03-22 08:45 - https://www.norran.se/affarsliv/exporten-fran-vasterbotten-okade-17-procent/
  Exporten från Västerbotten ökade 17 procent
  Det skapar förutsättningar för jobb och tillväxt.

 • 2018-03-22 07:37 - http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/chamber/pressrelease/view/saa-vaexer-exporten-laen-foer-laen-2454860
  Så växer exporten - län för län
  Det skapar förutsättningar för jobb och tillväxt.

 • 2018-03-22 05:42 - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6910036
  Flera kommuner slutar med påskfjädrar
  Flera kommuner slutar med påskfjädrar

 • 2018-03-21 14:47 - http://www.regionvarmland.se/2018/03/21/regionstyrelsen-i-korthet-2018-03-21-2/
  Regionstyrelsen i korthet 2018-03-21
  Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg

 • 2018-03-21 14:42 - http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lrf-oestergoetland-soedermanland-och-oerebro-laen/pressrelease/view/nya-naetverket-hela-oestergoetland-lyfter-de-landsbygdspolitiska-fraagorna-2454911
  Nya nätverket "Hela Östergötland" lyfter de landsbygdspolitiska frågorna
  Peter Borring, ordförande LRF Östergötland,peter.borring@telia.com, 0703 - 43 69 59 Pia Tingvall, Hela Sverige ska leva - Östergötland, pia.tingvall@coompanion.se, 0706 - 38 00 82

 • 2018-03-21 11:08 - http://www.stromstadstidning.se/nyheter/tanum/%C3%A5talas-f%C3%B6r-att-ha-hotat-och-svindlat-sin-mamma-1.5422331
  Åtalas för att ha hotat och svindlat sin mamma
  Tanum En man i 30-årsåldern i Tanums kommun åtalas för en rad brott, bland annat ska han ha hotat sin mamma till livet och svindlat henne på närmare 30 000 kronor.

 • 2018-03-21 10:27 - https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/dorrforetagaren-rakna-med-dalsland_699512.html
  "Dörrföretagaren: Räkna med Dalsland!"
  - Man får inte fokusera enbart på Göteborg och glömma resten av Västra Götaland.

 • 2018-03-21 09:58 - http://news.cision.com/se/vastarvet/r/fran-magi-till-djurbajs---fira-pask-pa-vastarvets-museer-,c2475969
  Från magi till djurbajs - fira påsk på Västarvets museer!
  Gå på jakt efter hemliga meddelanden bland gömda ägg, eller upplev magi på Vitlycke museum som öppnar för säsongen.

 • 2018-03-21 09:47 - https://goteborg.etc.se/debatt/stoppa-utforsaljningar-och-uppstyckning-av-var-gemensamma-egendom
  Stoppa utförsäljningar och uppstyckning av vår gemensamma egendom
  Likt affären i Rannebergen och hotet om utförsäljning så försökte Socialdemokraterna stressa fram ett snabbt beslut om att stycka upp och lämna över en del av ägandet över Göteborg spårvägar till moderatledda Västra Götalandsregionen vars syfte är att privatisera.

 • 2018-03-21 04:18 - http://www.bt.se/debatt/det-ar-dags-att-sluta-skilja-pa-manligt-och-kvinnligt-foretagande/
  Det är dags att sluta skilja på manligt och kvinnligt företagande
  Det är dags att sluta skilja på manligt och kvinnligt företagande

 • 2018-03-20 16:50 - http://www.regionvarmland.se/2018/03/20/utlysning-om-finansiering-for-wifi-zoner-vid-offentliga-platser/
  Utlysning om finansiering för wifi-zoner vid offentliga platser
  Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg

 • 2018-03-20 14:38 - http://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/3eab7344eda6404ca0af2e27c4cb57bc/en-andamalsenlig-kommunal-bokforing-och-redovisning-prop.-201718149.pdf
  en-andamalsenlig-kommunal-bokforing-och-redovisning-prop.-201718149.pdf
  en-andamalsenlig-kommunal-bokforing-och-redovisning-prop.-201718149.pdf

 • 2018-03-20 13:33 - http://styrelsemote.se/PublicLtBlekinge/files/Blekinge%20Landstingsstyrelsen%20(LS)/2018-03-26%200900%20%20Landstingsstyrelsen/018%20B%20Styrmodell%20och%20styrformer%20f%C3%B6r%20Region%20Blekinge%20.pdf
  018 B Styrmodell och styrformer för Region Blekinge .pdf
  Regionens ansvar för regional utveckling Regionalt utvecklingsansvar innebär att: ? arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet ? samordna insatser för att genomföra denna strategi ? besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas ? följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen ? utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram ? upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur 5 I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar.

 • 2018-03-20 11:32 - http://www.op.se/jamtland/harjedalen/ett-steg-narmare-ny-vindkraftspark-utanfor-lillhardal
  Ett steg närmare ny vindkraftspark utanför Lillhärdal
  Norconsult AB, en rådgivare inom samhällsplanering och projektering, har vunnit ett stort uppdrag av vindkraftbolaget Rabbalshede Kraft.

 • 2018-03-20 10:07 - http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skattebetalarna/pressrelease/view/aaterinfoerd-fastighetsskatt-skulle-slaa-haart-mot-vaestra-goetaland-2452364
  Återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot Västra Götaland
  SCB har på uppdrag av Skattebetalarnas Förening räknat fram de nya genomsnittliga taxeringsvärdena för länets 49 kommuner.

 • 2018-03-20 07:10 - https://www.skaraborgslanstidning.se/article/har-ar-invanarna-mest-foretagsamma-se-listan/
  Här är invånarna mest företagsamma - se listan
  Tidaholm uppvisar länets svagaste nyföretagsamhet Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

 • 2018-03-19 17:49 - http://www.vindkraftsnyheter.se/20180319/5600/norconsult-vann-projektering-ny-vindkraftspark-utanfor-i-harjedalen
  Norconsult vann projektering för ny vindkraftspark utanför i Härjedalen
  Rabbalshede Kraft har tilldelat Norconsult ett uppdrag som innefattar projektering för en ny vindkraftspark utanför Hede i Härjedalen.

 • 2018-03-19 16:56 - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6910087
  P4 Östergötland
  Pia Tingvall Foto: Lisen Elowson Tosting/Sveriges Radio

 • 2018-03-19 16:53 - http://www.regeringen.se/4950e9/contentassets/eaab746527244340950d8131389d36c2/elektroniska-fakturor-till-foljd-av-offentlig-upphandling-prop.-201718153.pdf
  elektroniska-fakturor-till-foljd-av-offentlig-upphandling-prop.-201718153.pdf
  2017/18:153 Bilaga 3 54 Förteckning över remissinstanserna Efter remiss har yttrande över promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) kommit in från Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Förvaltningsrätten i Malmö, Justitiekanslern, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Migrationsverket, Datainspektionen, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Kommerskollegium, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Statens institutionsstyrelse, Myndigheten för delaktighet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Inspektionen för socialförsäkringen, Pensionsmyndigheten, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kammarkollegiet, Arbetsgivarverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Statskontoret, Statens servicecenter, Upphandlingsmyndigheten, Statens skolverk, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Centrala studiestödsnämnden, Naturvårdsverket, Havsoch vattenmyndigheten, Affärsverket Svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Bolagsverket, Tillväxtverket, Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Boverket, Lantmäteriet, Riksarkivet, Arbetsförmedlingen, Arvidsjaurs kommun, Falkenbergs kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Jönköpings kommun, Karlstads kommun, Kiruna kommun, Linköpings kommun, Malmö kommun, Malå kommun, Motala kommun, Norrköpings kommun, Skellefteå kommun, Smedjebackens kommun, Stockholms kommun, Södertälje kommun, Trollhättans kommun, Täby kommun, Uppsala kommun, Älmhults kommun, Örebro kommun, Östhammars kommun, Norrbottens läns landsting, Skåne läns landsting, Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, Regelrådet, Företagarna, IT & Telekomföretagen, Småföretagarnas riksförbund, Svenska bankföreningen, Svenskt Näringsliv, Swedish Medtech, Swedish Standards Institute och Teknikföretagen.

 • 2018-03-19 16:38 - http://www.regionvarmland.se/2018/03/09/norra-mellansverige-pa-plats-i-bryssel-for-lanseringsmote-av-pilotprojekt/
  Värmland del av EU-projekt för industriell omvandling
  Kompetensplattform Hälsa, vård och omsorg

 • 2018-03-19 16:21 - http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6909914
  P4 Östergötland
  Pia Tingvall Foto: Lisen Elowson Tosting/Sveriges Radio