Mark och lokaler

I Tanums kommuns samtliga större samhällen är målsättningen att det skall finnas tillgång till mark för företagsetableringar. Efterfrågan är för närvarande större än tillgången, men flera nya områden är under planering. Totalt hanterar Tanums kommun totalt cirka 50 detaljplaner, i olika stadier av den process som leder till beslut om detaljplan. Nu görs en kraftsamling på 13 av dessa planer. Bland dem finns plan om verksamhetsmark i varje samhälle; Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund.

Kommunen har inga lokaler för uthyrning för tillfället. Privata fastighetsägare får möjlighet att lägga ut sina lediga lokaler här på hemsidan.

Flygbild över Tanum Shoppingcenter

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede