Bredband och IT

Tanums kommun har under lång tid arbetat med att stödja bredbandsutbyggnad. Målet är att alla som bor, vistas eller bedriver verksamhet i kommunen ska kunna erbjudas en bra uppkoppling mot internet och telefonnät.

Privatpersoner

Bredband i hyresrätt eller bostadsrätt

Flera av bostadsbolagen och bostadsrättsföreningarna i Tanums kommun erbjuder tillsammans med någon operatör fiber eller LAN-uppkoppling till bostaden eller lokalen. Kontakta hyresvärd eller förening för mer information.

Tätorter

I de största tätorterna finns fibernät som ägs av olika nätägare. I dessa orter erbjuder i regel en eller flera olika operatörer abonnemang till bostäder och verksamhetslokaler. Vilka operatörer som erbjuder anslutning i varje ort hittar du på Bredbandskartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Tanumshede finns, utöver direkt anslutning till operatör, två fiberföreningar som kan erbjuda anslutning.

Fiberföreningar

I Tanums kommun finns ett antal fiberföreningar både i glesbygd och tätort. Fiberföreningarna äger eller har tillgång till fibernät som ansluter de fastigheter som är medlemmar. En kommunikationsoperatör har ett kollektivt avtal med föreningen och tillhandahåller tjänster i nätet: vanligtvis internet, tv och telefoni.

Information och kontaktvägar till fiberföreningar verksamma i Tanums kommun.

Företagare

Företagare kan vända sig, antingen direkt eller via hyresvärd eller fiberförening, till de operatörer som erbjuder tjänster där man har sin verksamhet.

Tanums kommuns näringslivsenhet kan hjälpa till med frågor om bredband för företag. 

Stöd från Post- och Telestyrelsen

Om man trots allt ändå inte kan få till en anslutning för bredband och telefoni där man har behov kan man vända sig till myndigheten Post- och Telestyrelsen (PTS).

PTS kan vägleda och hjälpa till att få tillgång till en grundläggande internetuppkoppling och telefoni. Mer information om omfattning och hur det går till finns på PTS hemsida, Grundläggande internet och telefoni | PTS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kontakta Tanums kommuns kundcenter för mer information, 0525-180 00 eller kommun@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

IT-enheten

Telefon 0525-183 45
Fax 0525-183 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede