Bredband och IT

Tanums kommun har under lång tid arbetat med att stödja bredbandsutbyggnad. Målet är att alla som bor, vistas eller verkar i kommunen ska kunna erbjudas en bra uppkoppling mot internet och telefonnät.

Kontakta respektive telefoni eller bredbandsleverantör för information om vad erbjuds. 

Se länk till Bredbandskartan nedan eller till höger för information vad som finns tillgängligt där du vistas.

Längst ner på denna sida finns information om pågående bredbandsprojekt i Tanums kommun.

Privatpersoner

Bredband i hyresrätt och bostadsrätt

Ett antal av bostadsbolagen och föreningarna som förmedlar hyresrätter eller bostadsrätter i Tanums kommun erbjuder tillsammans med någon operatör Fiber eller LAN-uppkoppling till bostaden eller lokalen. Kontakta hyresvärd eller förening för mer information.

Fiberföreningar

I Tanums kommun finns ett antal fiberföreningar, både på glesbygd och i tätort. Fiberföreningarna äger eller har tillgång till fibernät som ansluter de fastigheter som är medlemmar. En kommunikationsoperatör har avtal med föreningen och tillhandahåller tjänster i nätet, vanligtvis internet, tv och telefoni.

Några av föreningarna är i drift, andra är i planeringsfas eller under uppbyggnad. Kontakta föreningen i ditt område för mer information och status.

Här finns information och kontaktvägar till fiberföreningar verksamma i Tanums kommun.

Företagare

Företagare kan vända sig till de operatörer som erbjuder tjänster, antingen direkt eller via hyresvärd eller fiberförening.

Tanums kommuns näringslivsenhet kan hjälpa till med frågor om bredband för företag. 

Kontakt

För information om fiber i ditt område, så kontaktar du den organisation som ansvarar för fiberprojektet i respektive område. Här finns en sammanställning över områden och kontaktuppgifter.

Information om pågående bredbandsprojekt

...................................................................

Fiberutbyggnad i tätorterna. - Vad händer? (2017-04-19)

Under sommarhalvåret 2016 drev Telia en kampanj för att värva kunder för nybyggda fibernät i Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka. Fiberprojekten är helt kommersiella och det finns inget engagemang från det offentliga. Men, givetvis har kommunen på olika sätt understött projekten såväl inför som under byggfasens inledning.

När fastighetsägarna undertecknade anslutningsavtalen, så förutskickades att anslutningarna skulle vara driftsatta senast sommaren 2017. Vid kontakter med Telia/Skanovas entreprenörer inför indragning av kanalisation i fastighet förutskickades åtskilligafastighetsägare driftsatta fibrer kring årsskifte 2016/17. Därav blev, för merparten, intet…

När nyåret passerat stod byggverksamheten helt stilla och gör så, med några få undantag, fortfarande. Åtskilliga fastighetsägare med undertecknade fiberavtal hör av sig till kommunen med frågor. Från kommunen lämnas då beskedet är att detta är ett Telia/Skanova-projekt utanför kommunens kontroll.

Kommunen har, trots att vi inte är direkt inblandade, haft upprepade kontakter med Telia/Skanova, där det tidigt under 2017 meddelades att en av entreprenörerna gått i konkurs, men att byggnationen snart skulle vara igång igen. När kommunen sedan åter kontaktar Telia/Skanova med frågan varför inget händer, så kommer den 11 april detta mail som svar:

"Precis som skrivs så är ett utskick till fastighetsägarna som beställt en anslutning i högsta grad aktuellt. Detta för att visa på en realistisk leveranskommunikation till våra kunder så att det finns en rimlig förväntan.

Idag vänder sig många av våra kunder till Telias kundtjänst, men uppenbarligen också direkt till kommunen för att få svar på sina frågor, så syftet med utskicket kommer givetvis vara att försöka besvara frågorna och leverera en rimlig tidsaspekt för projektet.

Eftersom att utbyggnaden sker i både Grebbestad, Fjällbacka och Tanumshede så håller vi på att se över om det finns olika tidsaspekter för projektet beroende på postort och även område inom postort. Detta för att kunna ge en så tydlig bild som möjligt för våra kunder.

Vår målsättning är att samtliga kunder som är berörda kommer ha ett utskick som har landat inom 4 veckor med en förklaring och förväntad tidsplan.

Henrik Nyberg, Sales Project Manager, Telia Operator Business"

...................................................................

Fiberläget i Tanums kommun hösten 2016, Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka

2016-09-22 (tidigare information från 12 september har blivit reviderad)

Telia har nu fattat beslut om att starta Öppen Fiber-utbyggnaden i centrala Tanumshede samt i Grebbestad och Fjällbacka. Kontakter med de som beställt fiberanslutning
kommer strax att tas för att bestämna grävväg från gata och placering av avlämningspunkt i fastighet.

Enligt den aktuella planeringen skall huvuddelen av grävarbetena vara avklarade före kommande årskifte och inkoppling och driftsättning beräknas, för huvuddelen av nyanslutningarna, kunna göras strax före eller strax efter årsskiftet. Givetvis är tidsplanen, när den är så här pressad, något osäker och bl a beroende av väderförhållandena under hösten.

Fortfarande är det ett antal företagare i de aktuella tätorterna som inte lyckats lägga en beställning på fiberanslutning till sin verksamhet. Nu meddelar Telia:

För företag och flerbostadshus inom Öppen Fiber-områden (”inne bland villor”)

För företag i villafastighet inom Öppen Fiber-område ringer man 020-40 24 00 för besked om levererbarhet och offert.

Gällande fiberanslutningen flerfamiljshus, så skall fastighetsägaren kontakta fiberoffert@teliacompany.com

Gäller det företag i egen fastighet, så finns kontaktuppgifter för fiberanmälan på denna länk https://www.oppenfiber.se/anslut/foretag.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller det företag i hyrd lokal, så är det fastighetsägaren som ska kontakta Telia. Någon som fastighetsägaren utser kan också på fastighetsägarens uppdrag kontakta Telia.

Mailet till Telia skall innehålla:

  • Fastighetsägarens namn och organisationsnummer
  • Antal lokaler (=antal företag) som hyrs ut
  • Vilken eller vilka (om de har andra lokaler de vill ansluta) adresser de har
  • Om de har ett befintligt fastighetsnät, och i så fall vilken standard (Cat 5, 6 eller 7)

Mejlet skickas till fiberoffert@teliasonera.com

I normalfallet skall kunden inom två arbetsdagar bli kontaktad av Telia för vidare dialog.

Om inte dessa kontaktvägar fungerar, så kontakta kommunens näringslivsenhet (Elisabeth Jonsson), så tar vi förnyad kontakt med Telia.

För företag inom rena industriområden (”utanför Öppen Fiber-område”)

Tyvärr säger sig Telia ännu inte ha någon ”produkt” för fiberanslutningar inom denna typ av områden. På frågan ”När kan det bli ett erbjudande för företag inom dessa områden?”, så blir svaret: ”Vi arbetar på problemet.”

För industriområdet i Tanumshede tillhandahålls en trådlös bredbandslösning av Euronics Electronic Equipment AB, Oppen (0525-75 90 40 eller Jörgen M direkt 070-843 49 73).

......................................................................

Fiberläget i Tanums kommun våren 2016

Landsbygden

På landsbyggden och i de mindre orterna i Tanums kommun finns elva fiberföreningar. Av dessa är nio helt färdigbyggda och driftsatta, en bygger (Stenrike fiber, i och kring Hamburgsund) och slutligen Lurs fiber, som just fått besked om bidrag och strax startar bygga.

Finns du i Lur eller i Hamburgsundsområdet och har intresse av att få fiber till din fastighet eller verksamhet, så kontakta snarast respektive fiberförening. För kontaktuppgifter se nedan.

Tätorterna

För de större tätorterna har det varit betydligt svårare att komma igång, då inga bidrag finns att tillgå. Trots det har två fiberföreningar byggt i Tanumshede: en i norra delen och en på Vinbäck.

För centrala Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka diskuterar kommunen tillsammans med representanter för samhällsföreningarna med företag intresserade av att genomföra en utbyggnad. Vi hoppas ha ett preliminärt avtal med tidsplan klart under försommaren 2016.

För att ha ett så gott förhandlingsläge som möjligt med entreprenören, så är det viktigt att ha stor grupp preliminärt anmälda. Ju fler anmälda desto lägre anslutningskostnad – det är den enkla sanningen! Kontaktuppgifter för anmälan, se nedan. Det lönar sig inte att vänta, det blir inte billigare att köpa en anslutning i efterhand.

..............................................................

Pressmeddelande april 2016 från Telia angående fiber till villaägare och företagare i TanumPDF (pdf, 73.6 kB).

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

IT-enheten

Tel. 0525-183 45
Fax. 0525-183 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede