Upphandlingar och inköp

Tanums kommun är en kommunal myndighet och måste därför följa Lagen om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (LOU). LOU gäller när kommunen köper varor och tjänster såväl som entreprenader.

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet. Arbetet med upphandlingar sker i samverkan med kommunens och bolagens verksamheter. Inom vissa upphandlingsområden samarbetar Tanums kommun med andra kommuner, bland annat Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Strömstad.

Pågående upphandlingar

Här hittar du kommunens och bolagens pågående upphandlingar: https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Portalen är gemensam för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Klicka på upphandlingen du är intresserad av. Om du är ny användare i TendSign: välj den gula knappen "registrera gratiskonto", annars logga in och hämta underlaget.

Pågående upphandlingar

Underlag till upphandlingarna hämtar du elektroniskt på respektive upphandlingslänk.

Konferensanläggningar och möteslokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 31 augusti 2024

Revisionstjänster - Sakkunnigt stöd för revision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 4 september 2024

Fordon upp till 3,5 ton Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dynamiskt inköpssystem (DIS), amälan sker löpande. Avser Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum

Bemanningstjänster sjuksköterskor och annan vårdpersonal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dynamiskt inköpssystem (DIS), amälan sker löpande. Avser Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum

Resultat av gjorda upphandlingar

För information om tilldelningsbesluten, det vill säga resultatet som säger vem som ska få kontrakt/avtal med kommunen, kontakta oss via inkop@tanum.se

Annonsering

Enligt lag ska upphandlingar annonseras i en nationell databas. Upphandlingarna i Tanums kommun och dess bolag annonseras på www.opic.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., här söker du på Tanums kommun eller bolagets namn Tanums Bostäder AB eller Tanums Hamnar AB. Kommunen publicerar förfrågningsunderlag på upphandlingar på sin hemsida. Upphandlingarna annonseras även i Björklövet och Veckovis.