Upphandlingar och inköp

Tanums kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader för stora belopp.

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet. Arbetet sker i samverkan med verksamheter runt om i kommunen.

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Hämta förfrågningsunderlag elektroniskt

Under länken "Upphandlingar Tanum och norra Bohuslänlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" finns det möjlighet att ta ut förfrågningsunderlag via e-post. Öppna upphandlingen ni är intresserad av, registrera ert konto och följ anvisningarna.

Pågående upphandlingar

Underlag till upphandlingarna hämtar du elektroniskt på respektive upphandlingslänk.

Bättre företagsklimat i Fyrbodal. Rådgivning och utbildningsinsats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 25 augusti 2017

Gräv- och VA-tjänster samt leverans av fyllnadsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 28 augusti 2017

Ombyggnad av gatubelysning samt byte av belysningsarmaturer i kustorter och skärgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 31 augusti 2017

Ombyggnad VP-anläggning Målgården, Fjällbacka, Tanums Bostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 4 september 2017

Nybyggnation av lägenheter och lokaler i centrala Tanumshede. Totalentreprenad i partneringsamverkan, Tanums Bostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 4 september 2017

Ärendehanteringssystem till miljö- och byggnadsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 5 september 2017

Leksakerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 5 september 2017

El-bil med skåplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 7 september 2017

Resultat av gjorda upphandlingar

Tilldelningsbesluten, det vill säga resultatet av vem som ska få kontrakt/avtal med kommunen, offentliggörs via vår hemsida. Tilldelningsbesluten kan du ta del av härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annonsering

Enligt lag ska upphandlingar annonseras i en nationell databas. Upphandlingarna i Tanums kommun och dess bolag annonseras på www.opic.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, här söker du på Tanums kommun eller bolagets namn Tanums Bostäder AB eller Tanums Hamnar AB. Kommunen publicerar förfrågningsunderlag på upphandlingar på sin hemsida. Upphandlingarna annonseras även i Björklövet. Om verksamheten önskar sker även annonsering i annan dagspress.

Samverkan

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum har ett formaliserat samarbete avseende upphandlingar. Många av upphandlingarna samordnas för alla kommunerna eller för några av kommunerna där så är lämpligt. Vid samupphandlingar finns det alltid möjlighet att lämna anbud enbart på Tanum. Tillsammans har kommunerna en upphandlingssamordnare som samordnar upphandlingarna.