Gällande avtal

Många varor och tjänster finns på ramavtal

En stor del av de varor och tjänster kommunen köper finns på ramavtal. Ett ramavtal är ett kontrakt som ingås mellan i detta fall Tanums kommun och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av inköp under en given tidsperiod (vanligtvis 3-4 år). Om kommunen har ramavtal är kommunen bunden att göra sina inköp från det.

Sammanställning Ramavtal Tanums kommun 2018PDF (pdf, 105 kB)

Om det redan finns ramavtal på den vara du säljer kan det dröja innan du får sälja till kommunen, men om du bevakar kommunens upphandlingar finns det chans att få en större affär om du lämnar ett konkurrenskraftigt anbud när avtalen löper ut och ny upphandling görs.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Upphandling

Upphandlingsenheten

Sandra Morin
Tel. 0525-180 78

Paula Kellett
Tel. 0525-182 91

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Länkar