Planerade upphandlingar, ett urval

  • Tekniska konsulter
  • Fällningskemikalier till VA-verksamheten
  • Förskola i Rabbalshede
  • Omläggning VA Fjällbacka
  • Renovering, om- och tillbyggnad Ekdungen
  • Konsult för syneförrättning, vibrationsmätning samt riskanalys (ramavtal)
  • Naturinventeringar (ramavtal)

Ändringar sker utifrån eventuellt ändrade behov och budgetförutsättningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Upphandling

Upphandlingsenheten

Sandra Morin
0525-180 78

Paula Kellett
0525-182 91

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede