Planerade upphandlingar, ett urval

  • Strategiskt ramavtal för renovering, om- och tillbyggnad
  • Transport av elever
  • Fällningskemikalier till VA-verksamheten
  • Transporttjänster samt grus- och krossmaterial
  • Omhändertagande av slam från reningsverk
  • Elektroniska körjournaler
  • Larmställ till Räddningstjänsten
  • C-körkortsutbildning för Räddningstjänsten
  • Parkeringsövervakning

Ändringar sker utifrån eventuellt ändrade behov och budgetförutsättningar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Upphandling

Upphandlingsenheten

Sandra Morin
0525-180 78

Paula Kellett
0525-182 91

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede