Barn- och elevhälsa

Elevhälsans uppdrag och mål

Skollagen 2 kap. 25 § /Träder i kraft I:2023-07-02/ För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal. Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete. Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. För medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare. Lag (2022:1315).

Rektor för elevhälsan:

Rabbalshede, Fjällbacka

 • Martin Svärd 0525-184 50, F-åk 6.

Hamburgsund

 • Daniel Abrahamsson 0525-184 09, F-åk 6.
 • Sven-Erik Olsson 0525-184 51, åk 7-9

Grebbestad

 • Ulrika Hjärling 0525-184 75, F-åk 6

Tanumshede

 • Marie Enstedt 0525-183 91, F-åk 6
 • Camilla Odinger 0525-183 95, åk 7-9

Backa, Lur

 • Camilla Arvidsson 0525-180 51, F-åk 6.

Anpassad grundskola

 • Marie Enstedt 0525-183 91, F-åk 9

Gymnasieskola/ Anpassad gymnasieskola

 • Ann-Brit Oseland 0525-181 99

Barn- och elevhälsa

Riktar sig till alla barn/elever inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Barn och elevhälsan får sina uppdrag genom rektor. I barn och elevhälsan ingår specialpedagoger, logopeder, psykologer, kuratorer, socialpedagoger, skolläkare, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare (SYV).

Avdelningschef barn- och elevhälsan

 • Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Administratör

 • Pia Hedin 0525-185 25

Länkar

Socialstyrelsen
Vägledning för elevhälsan (2016) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket
Exempel på information från www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Främja, förebygga och åtgärda
 • Särskilt stöd.
 • Stödmaterial om stödinsatser.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd.

Barn- och ungasamverkan i Västra Götaland (SIP)
SIP (Samordnad Individuell Plan) är en nätverksmodell som används i Tanums kommun för samordnade tidiga insatser. I det vardagliga livet kan det ibland bli svårt och barn/ungdom och deras familj kan behöva stöd på olika sätt. Här kan ni läsa mer om detta arbete: Vad är SIP? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 31 Tanumshede