Lätt att röra sig i naturen inom hela Tanum

Här följer information om satsningar för mer rörelse ute i vår vackra natur.

Digital karta

Vi vill göra det lättare att upptäcka nya stigar i vår vackra kommun!

Vi undersöker om en digital karta
kan göra det enkelt att veta var
det går att ta sig fram utan att det
är tillrättalagda leder eller spår.
Kartan ska hjälpa människor fram
till möjliga vägar om man cyklar,
går eller springer inom Tanum.
Vi vill genom denna ”digitala karta” göra det mer lättillgängligt att ta sig ut i naturen genom att dela de vägar som vi redan använder, och därigenom ge fler möjligheten att
uppleva mer av Tanum. Oftast går det bra att använda dessa så länge du gör det i samspel med både naturen och markägaren.

Så spara redan nu dina vägar så vi kan få ta del av just ditt "spår" sen. Till hösten 2023 startar projektet med att samla in dina bästa spår.

Vitingeleden

Vitingeleden blir en anslutningsled till Bohusleden. Vitingeleden
är en populär led som är relativt
ny och som fram tills nyligen inte
haft någon regelbunden skötsel.
Nu rustas denna vackra led upp.
Leden går från södra Bullaresjön
längs med Kynnefjäll. Kynne älv är
en av få älvar i södra Sverige som
inte har nyttjats för vattenkraft.
Längs med sträckan finns flera
spektakulära forsar och fall. Leden
ansluter sedan i norr till Bohusleden vid Flötemarken

Vandringsleder

Vandring kuststigen

Snart står leden klar som kan ta
dig ändå från Grebbestadbryggan
till Världsarvsområdet Vitlycke. Leden som anläggs går mellan ridskolan i Tanumshede och
Vitlycke museum, detta blir då
också en anslutningsled till kuststigen, som går från Grebbestad
till Tanumshede. Med den nya leden knyts samhällena Grebbestad och Tanumshede ihop med vårtvärldsarv, och därmed också en led mellan kust och inland.
Läs om vandring och kommunens alla leder