Familjecentralen Eken

Vi vänder oss till blivande föräldrar och familjer med barn mellan 0-6 år i Tanums kommun. Familjecentralen är ett samarbete mellan primärvården och kommunen. Vi som arbetar på familjecentralen är barnmorskor, distriktssköterskor (BVC), förskollärare och kurator. Vi har också tillgång till BVC-läkare och Psykolog. Alla som arbetar på familjecentralen har tystnadsplikt. Vi har även anmälningsplikt till socialtjänsten om vi ser barn som vi anar far illa.

Familjecentralen Eken utgår från hela familjens livssituation med syfte att främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

  • Finnas tillgänglig som en nära mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
  • Skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • Erbjuda lättillgängligt stöd
  • Vara ett kunskap- och informationscentrum
  • Utveckla god service och arbeta förebyggande med tidiga insatser för barn och familjer

Vi finns på Björnbärsvägen 10 i Tanumshede. (Bottenplan på Hedeförskolan)

Välkommen!

Karta för att hitta till familjecentalen

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Familjecentralen

Se respektive underrubrik i
menyn för kontaktinformation

Besöks/postadress

Björnbärsvägen 10
457 30 Tanumshede