Utvärdering och synpunkter

Svara gärna på familjecentralens utvärdering och hjälp oss att bli bättre! Dina svar är anonyma.

Jag svarar idag om mitt besök hos: * (obligatorisk)
Jag svarar idag om mitt besök hos:

Är Familjecentralen tillgänglig på det sätt som passar dig (öppettider, lokalen, platsen, parkering osv)? * (obligatorisk)
Är Familjecentralen tillgänglig på det sätt som passar dig (öppettider, lokalen, platsen, parkering osv)?

Känner du dig välkommen till Familjecentralen? * (obligatorisk)
Känner du dig välkommen till Familjecentralen?

Är Familjecentralens verksamhet utformad så att du kan delta på det sätt som passar dig? * (obligatorisk)
Är Familjecentralens verksamhet utformad så att du kan delta på det sätt som passar dig?

Får du den hjälp som förälder/blivande förälder som du behöver från Familjecentralen? * (obligatorisk)
Får du den hjälp som förälder/blivande förälder som du behöver från Familjecentralen?

Får du den information och kunskap som du behöver från Familjecentralen? * (obligatorisk)
Får du den information och kunskap som du behöver från Familjecentralen?


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Familjecentralen

Se respektive underrubrik i
menyn för kontaktinformation

Besöks/postadress

Björnbärsvägen 10
457 30 Tanumshede