Näringslivsstrategi

Person som hoppar

”Utvecklingsinriktat samverkansklimat, attityder och arbetssätt för ett livskraftigt och Hållbart Tanum”.

Det är den bärande idén för Tanums kommuns näringslivsstrategi.

Näringslivsstrategin för Tanums kommun anger riktningen för hur näringslivsarbetet ska utformas framåt. Vår strävan är att skapa goda förutsättningar och ett gott klimat som gör att Tanum är attraktivt att driva företag, starta nya företag, investera och bo i.

Näringslivsstrategin följs av en årlig handlingsplan.

Handlingsplanen innehåller som tidigare åtta mål, som grundar sig i näringslivsstrategin för åren 2012-17. Målen handlar om tillväxt, dialog, samverkan, myndighetsutövande, information, verksamhetsmark, kompetensutveckling och besöksnäring.

Pusselbitar

Har du inspel på förslaget till ny Näringslivsstrategi?

Under våren har det pågått ett arbete att tillsammans med representanter för näringslivet ta fram ett förslag till en ny Näringslivsstrategi.
Förslaget presenterades på ett möte på Vitlycke Museum den 18 maj.
Fram till 1 september välkomnar vi inspel på förslaget. Målet är att presentera Näringslivsstrategin för Kommunstyrelsen den 11 oktober, därefter väntar antagande av Kommunfullmäktige. 
Till Näringslivsstrategin kommer det koppas en handlingsplan där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras.
Här kan du läsa förslaget till ny Näringslivsstrategi.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede