Naturen i Tanum

Jorefjorden

Jorefjorden

I Tanums kommun finns rad olika naturmiljöer. En resa i väst-östlig riktning uppvisar längst i väster enstaka kala skär i ytterskärgården och en innerskärgård med flera större öar med gles vegetation och en kalkpåverkad flora. Djupa havsområden med en för landet helt unik förekomst av marina växter och djur. En kustremsa med smala sund, grunda leror och långa inskurna vikar som vidare övergår till ett småskaligt jordbrukslandskap i de lerfyllda dalgångarna mellan de höga kala granitbergen. Lövskogarna i Tanums kommun är företrädesvis långa och smala randskogar längs bergskanterna.

Efter hand övergår naturen till ett mer skogligt landskap där barrträden tar vid mellan myrar, sjöar och vattendrag. Vid Bullaresjöarnas stränder och dalgångar finner vi åter det småskaliga jordbrukslandskapet. Längst i öster tar barrskogslandskapet över med inslag av stora hällmarksområden, myrar, sjöar, tjärn och vattendrag.

Havet och det variationsrika landskapet, en berggrund av granit och gnejs, ler-och moränmarker som på flera platser också är kalkpåverkade, samt människans närvaro ända sedan istidens slut har gett oss en mängd olika naturmiljöer där en rad olika växter och djur hittar sina livsmiljöer.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede