Naturen i Tanum

JorefjordenFörstora bilden

Jorefjorden

Tanums kommun har en varierad natur, från djupa havsområden och karga kustremsor till skog och småskaligt jordbrukslandskap.

Under den här rubriken kan du läsa och informera dig om

Inom dessa underrubriker återfinns bland annat ämnena kalkning, lokala naturvårdsprojekt och Kosterhavets nationalpark, klicka dig fram i menyn.

Guide till naturen i Tanums kommun

I boken Guide till naturen i Tanums kommun kan du läsa om några av kommunens finaste naturområden.

Här kan du läsa mer om guiden, var du köper den men du har också möjlighet att ladda ner den på svenska och engelska.

Naturen inom Tanum

Från väst till öst i kommunen förändrar sig naturen ungefär på följande sätt:

Längst i väster finns det djupa havet med en för landet unik artrikedom. Här finns ytterskärgårdens kala skär och en innerskärgård med flera stora öar med gles vegetation och kalkpåverkad flora. Kustremsan möter havet med smala sund, grunda leror och långa, inskurna vikar. Stegvis övergår kustlandskapet i ett småskaligt jordbrukslandskap i lerfyllda dalgångar mellan höga och kala granitklippor. Lövskogar är ett tydligt inslag med långa och smala randskogar längs bergskanterna.

Efterhand längs resan österut får naturen alltmer en karaktär av skogslandskap där barrträden tar vid mellan myrar, sjöar och vattendrag. Vid Bullaresjöarnas stränder och dalgångar finner vi åter det småskaliga jordbrukslandskapet. Längst i öster dominerar barrskogslandskapet med inslag av stora hällmarksområden, myrar, sjöar, tjärn och vattendrag.

Havet och det variationsrika landskapet, samt människans närvaro sedan istidens slut har gett Tanums kommun en mängd olika naturmiljöer där en mångfald av växter och djur har sina livsmiljöer.

Upplev naturen i Tanum!

Här finns information kring upplevelser inom Tanum i vår vackra natur. Vandring, bad, cykelkartor och mycket mer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede