Naturen i Tanum

Jorefjorden

Jorefjorden

Tanums kommun uppvisar, från väster till öster, en rad olika naturmiljöer.

Längst i väster finns djupa havsområden med en för landet unik artrikedom. Där finns ytterskärgårdens kala skär och en innerskärgård med flera stora öar med gles vegetation och kalkpåverkad flora.

En kustremsa med smala sund, grunda leror och långa, inskurna vikar övergår i ett småskaligt jordbrukslandskap i lerfyllda dalgångar mellan höga, kala granitberg.

Lövskogarna i Tanums kommun är företrädesvis långa och smala randskogar längs bergskanterna.

Efterhand får naturen alltmer karaktär av ett skogslandskap där barrträden tar vid mellan myrar, sjöar och vattendrag. Vid Bullaresjöarnas stränder och dalgångar finner vi åter det småskaliga jordbrukslandskapet.

Längst i öster dominerar barrskogslandskapet med inslag av stora hällmarksområden, myrar, sjöar, tjärn och vattendrag.

Havet och det variationsrika landskapet, samt människans närvaro ända sedan istidens slut har gett oss en mängd olika naturmiljöer där en mångfald av växter och djur har sina livsmiljöer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede