Biologisk mångfald och naturvård

Sommaräng med bland annat blåklint.Förstora bilden

Tanums kommun består till stor del av naturområden med höga naturvärden som utgör livsmiljöer för ett brett spektrum av arter.

Den biologiska mångfalden är en grundpelare för vår gemensamma tillvaro på jorden. Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den variationen bidrar till livsnödvändiga funktioner så som pollinering, nedbrytning och vattenrening. Läget för den biologiska mångfalden är allvarlig, både globalt och nationellt, då vårt moderna sätt att leva minskar livsmiljöer och tränger ut arter.

För att värna om den biologiska mångfalden krävs bland annat ett brett spektrum av olika typer av naturvård. I rubrikerna till vänster finns mer information om kommunens naturvårdsprogram, lokala naturvårdsprojekt (LONA), invasiva arter och kalkning, som alla på ett eller annat sätt påverkar den biologiska mångfalden.

På Naturvårdsverket hemsida finns samlad information om biologisk mångfald Allt om biologisk mångfald (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede