Skyddad natur

Dimma över berg med tallar och ljungFörstora bilden

Tanums kommuns variationsrika natur rymmer flera olika typer av reservat och skydd i syfte att bevara den specifika platsens värden. I vissa fall innebär detta att fortsätta bedriva en viss typ skötsel på marken, i vissa fall att låta naturen ha sin gång och i vissa fall besöksförbud under tider av häckning eller likande. Det kan också innebära rekommendationer för planering och exploatering.

Riksintressen är ett exempel på geografiska områden som utpekats för at de innehåller nationellt viktiga värden och kvalitéer. Riksintresse innebär inget definitivt skydd, men kommunens översiktliga planering behöver förhålla sig till dess värden. Kopplat till natur rymmer kommunen bland annat riksintressen för Bullaresjöarna, Grebbestad och Fjällbacka kust och skärgård, samt friluftsliv.

Natura 2000 är en typ av naturskydd som utgörs av ett nätverk av värdefulla naturområden som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Tanums kommun rymmer flertalet Natura 2000 områden, till exempel Tanumskusten, Kosterfjorden-Väderöfjorden och Galtö lera-Älgö lera.

Naturvårdsverket tillhandahåller en karttjänst för skyddad natur där samtliga riksintressen kopplade till natur och friluftsliv samt natura 2000 områden med mera finns listade: Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under denna rubrik i menyn hittar du mer information om naturreservat i kommunen samt Kosterhavets nationalpark.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede