Skolskjuts, elevresor och inneboende

Tanums kommuns är stor till ytan vilket innebär att det finns många elever som åker skolskjuts. En knapp tredjedel av alla elever i grundskolan behöver skolskjuts för att ta sig till skolan.

Gymnasieelever

En majoritet av eleverna i gymnasiet går i skola i annan kommun och behöver antingen resa till skolan eller vara inneboende på gymnasieorten.

Mer information om skolkort och inackorderingsbidrag hittar du i underrubrikerna till vänster.

För att få skolkort, inackorderingsbidrag, praktikbidrag, kontantbidrag och anslutningsbidrag behöver du skicka in en ansökan. De olika ansökningarna hittar du på sidan E-tjänster och blanketter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede