Samhällsskydd och beredskap

Tanums kommun arbetar för att kommunen ska vara en trygg plats leva och bo, arbeta och befinna sig i. Oavsett om arbetet avser brottsförebyggande insatser, krisberedskapsinitiativ eller dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor verkar Tanums kommun för att förebygga och ha förmågan att motstå en påfrestande situation, oavsett omfattning.

Kommunen samverkar löpande med andra samhällsaktörer, såsom andra kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt polisen.

Läs mer:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tillförordnad säkerhetsstrateg

Petter Thorén
0525-186 46

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede