Krisorganisation

Tanums kommun har en beredskap samt en bestämd organisation för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i samband med kris och katastroflägen. Målsättningen med krisorganisationen och krishanteringen är att mildra påfrestningarna under kriser och att samordna de resurser som krävs.

Planering och utveckling av kommunens krisorganisation samordnas av kommunledningskontoret. Tanums kommun samverkar kontinuerligt med andra samhällsaktörer som andra kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götaland, myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och polisen. Samverkan sker både i förberedande syfte och under en krishantering.

Läs mer:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Tillförordnad säkerhetsstrateg

Petter Thorén
0525-186 46

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede