Styrdokument förskolor och skolor

Förskola och skola styrs av skollagen (2010:800).

Målen för förskola och skola finns i Läroplanerna för förskolan (Lpfö18), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22), Läroplan för den anpassade grundskolan (Lgra22) samt Läroplan för gymnasiet (Gy11).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede