Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till den översiktliga markanvändningen i kommunen. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Del av planområde Svenneby 2:14, Andreastorpet

Utställning pågår av detaljplan för Svenneby 2:14, Andreastorpet

Syftet med detaljplanen är att uppdatera befintlig byggnadsplan, då den inte är anpassad efter omgivande bebyggelse och landskapsförutsättningar 

Del av planområde Fjällbacka 176:98 med flera

Granskning pågår av detaljplan för Fjällbacka 176:98 med flera

Syftet med detaljplanen är att uppdatera befintlig detaljplan och göra befintliga fastigheter planenliga

 

Del av planområde Kärra 2:1

Samråd pågår av program för del av Kärra 2:1

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att etablera bostäder inom de östra delarna av Grebbestads samhällsområde

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.