Pågående detaljplaner

Samråd och plangranskningar

Här kan du se aktuella detaljplaner som Tanums kommun arbetar med och även titta på kartorna som hör till. Du har rätt att lämna synpunkter på förslag du berörs av. Lämna i så fall in dem skriftligt, via e-post eller brev till miljö- och byggnadsnämnden. Sista datum för synpunkter framgår av informationen om respektive detaljplan.

Nu pågår:

Detaljplaner under arbete

Här samlar vi alla detaljplaner. Vilken rubrik de läggs under beror på hur långt de kommit i planprocessen. Observera att planförslagen presenteras i den version som var aktuell vid publiceringstillfället. Förslagen kan ha reviderats och nya beslut kan ha tagits under planprocessen efter publiceringstillfället.

Detaljplaner som fått laga kraft finns på sidan gällande detaljplaner.

Detaljplaner i programsskedet​

Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Illustration som visar detaljplaneprocessens fem skeden; program, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Detaljplaner i samrådsskedet

Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Illustration som visar detaljplaneprocessens fem skeden; program, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Detaljplaner i granskningsskedet

Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Illustration som visar detaljplaneprocessens fem skeden; program, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Antagna detaljplaner

Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Illustration som visar detaljplaneprocessens fem skeden; program, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.