Detaljplaner

Exempel på plankartaFörstora bilden

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad enskilda och myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen består av en karta med bestämmelser som styr vad man får använda marken till, till exempel för bostäder, handel eller industri, och hur man får bygga, till exempel husstorlek, hushöjd eller placering på tomten. Detaljplanen reglerar också rättigheter att dra ledningar eller gångvägar över någon annans mark.

Till detaljplanen hör en planbeskrivning och illustrationskarta som göra det lättare att förstå detaljplanen. Dessa delar är inte juridiskt bindande men är vägledande vid tolkning av detaljplanen. Till detaljplanen kan det också tillhöra flera olika utredningar, till exempel arkeologisk utredning, geoteknisk undersökning eller en dagvattenutredning.

I vår kartportal finns området Bygga och bo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du vilka regler som gäller för de olika detaljplanerna i kommunen.

Pågående detaljplaner

På sidan pågående detaljplaner kan du läsa om de detaljplaner som vi arbetar med att ta fram just nu.

Gällande detaljplaner

Stora delar av de tätbebyggda områdena i kommunen och bebyggelsen närmast kusten täcks av gällande detaljplaner. Detaljplaner som vunnit laga kraft, det vill säga detaljplaner som gäller efter ett sista beslut som inte längre kan överklagas. Detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2010 finns redovisade på sidan gällande detaljplaner.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede