Kommunens organisation

Under kommunfullmäktige finns sammanlagt fem politiska nämnder:

Verksamheten inom varje nämnd sköts av en förvaltning. De politiska nämnderna ansvarar för att mål och riktlinjer för verksamheterna sätts upp samt fattar de övergripande besluten, medan förvaltningarna ansvarar för att besluten verkställs.

Koncernen Tanums kommun omfattar också det av Tanums kommun helägda Tanums Bostäder ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Tanums Hamnar ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Rambo ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där Tanums kommun äger 25 procent.

Mer information om

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede