Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är den högsta beslutande instansen i Tanums kommun. Uppgifter och organisation är till vissa delar bestämd av lagar stiftade av Sveriges riksdag, men stor frihet har lämnats till fullmäktige att själv utforma sitt arbete.

I fullmäktige finns 41 ledamöter och 26 ersättare vars sammansättning är resultatet av allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidium som består av ordförande Karl-Erik Hansson (C), 1:e vice ordförande Ramona Gullholm (S) och 2:e vice ordförande Claes G Hansson (M).

De politiska mandaten är fördelade enligt följande:

  • Moderaterna 13
  • Centerpartiet 6
  • Kristdemokraterna 2
  • Liberalerna 2
  • Socialdemokraterna 9
  • Vänsterpartiet 2
  • Miljöpartiet 1
  • Sverigedemokraterna 6

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede