Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är den högsta beslutande instansen i Tanums kommun. Uppgifter och organisation är till vissa delar bestämd av lagar stiftade av Sveriges riksdag, men stor frihet har lämnats till fullmäktige att själv utforma sitt arbete.

I fullmäktige finns 41 ledamöter och 26 ersättare vars sammansättning är resultatet av allmänna val. Fullmäktige leds av ett presidium som består av ordförande Rune Hermansson (C), 1:e vice ordförande Claes G Hansson (M) och 2:e vice ordförande Ronny Larsson (S).

De politiska mandaten är fördelade enligt följande:

  • Socialdemokraterna 9
  • Centerpartiet 9
  • Liberalerna 5
  • Moderaterna 9
  • Kristdemokraterna 1
  • Vänsterpartiet 2
  • Miljöpartiet de gröna 3
  • Sverigedemokraterna 3

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede