Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M)

Liselotte Fröjd (M)

Positivt resultat i bokslutet för 2017

Resultatet för 2017 uppgick till 15,2 mkr, det är 10,8 mkr bättre än budgeterat.

Det positiva resultatet beror på bland annat tomtförsäljningar samt ökad inflyttning som genererar skatteinkomster.

Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan 2000.

Tanums Bostäder AB kommer under 2018 bygga hyresrätter på Affärsvägen i Tanumshede, gamla COOP-fastigheten. Mindre lägenheter med närhet till kommunal service och handel.

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

Frågor till Liselotte Fröjd kan skickas per e-post.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 05
Mobiltelefon: 070-609 12 07
Fax: 0525-183 00
E-post: liselotte.frojd@tanum.se

Privat
Siljeskogsvägen 6
457 72 Grebbestad
Telefon: 0525-142 57

Uppdrag:

Uppdrag i samverkan med andra kommuner:

  • Svinesunds kommittén - ledamot
  • Tillväxt norra Bohuslän - ordförande
  • Kosterhavsdelegationen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, direktionen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, arbetsutskottet - ledamot

Uppdrag i Västra Götalandsregionen:

  • Beredning hållbar utveckling - ledamot
  • Västkom - ledamot

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede