Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M)

Liselotte Fröjd (M)

Ett år med restriktioner
och hjälteinsatser

Efter pandemin har en ny kris drabbat Europa, vi har nåtts av det fasansfulla beskedet att Ryssland har invaderat Ukraina. Vi förbereder
oss på att ta emot människor som flytt Ukraina men har i skrivande stund inte fått någon förfrågan från Migrationsverket. De kommunala lokalerna är inventerade och
många kommuninvånare har erbjudit tillfälliga bostäder. Tack till alla som är med och bidrar i denna svåra stund. Våra tankar går till Ukraina och dess kämpande befolkning som slåss för frihet, demokrati och för sina liv.

Under två år har vi levt i en pandemi där smittspridningen de senaste årets månader gått från låga till högre smittotal än någonsin tidigare. Smittspridningen och restriktionerna har inneburit en stor påverkan för näringslivet, oss invånare och kommunens alla verksamheter. De senaste två åren har varit en utmaning för oss alla i Tanums kommun och fastän vi just nu känner en lättnad är det svårt att veta hur 2022 kommer att bli.

Omsorgsverksamhet, skola och förskola är de enskilda kommunala verksamheter som påverkats mest av pandemin. Alla medarbetare i Tanums kommun har trots påverkan som pandemin haft på det dagliga arbetet tagit stort ansvar för att driva verksamhet med god service och omtanke om de vi möter. Pandemin har verkligen påverkat oss alla när man inte har kunnat träffa sina nära och kära på samma sätt. Många har suttit isolerade och ensamma på grund av smittorisken, vilket har varit oerhört ledsamt.

Tanums kommun har redovisat ett positivt resultat och dessutom klarat balanskravet i 21 år (sedan år 2000). Resultatet för 2021 blev 73,6 mnkr. Framförallt tack vare ökade skatteintäkter och övertagande av vägrätter från Trafikverket. Tanums kommun har haft coronarelaterade kostnader på cirka 26 mnkr, men till skillnad från 2020 täcks dessa inte av ökade statsbidrag.

Investeringarna är höga men minskar något och kommunens
investeringar uppgick 2021 till 139,3 mnkr där vatten och avlopp
är det verksamhetsområde som står för den största andelen investeringar. Större investeringsprojekt därutöver har bland annat varit anläggande av ny kaj i Fjällbacka och Hamburgsund.

Det är med stolthet och glädje som vi tar del av utfallet från senaste mätningen av Svensk Näringslivsranking där Tanum nu placerar sig bland de 100 bästa kommunerna i Sverige på plats 87. Detta trots den svåra situationen för näringslivet i Tanum där många branscher har haft det riktigt tufft med ekonomiska utmaningar och en oviss situation under pandemin.

Befolkningen i Tanums kommun fortsätter öka, vid årsskiftet var
invånarantalet 12 965 personer. Det betyder att kommunens
vision om 13 000 invånare nu i princip är uppnådd. Vi behöver
bygga ut den kommunala servicen i samma takt samt rekrytera
personal med rätt kompetens och planerar nu bland annat fyra
nya förskolelokaler och en ny räddningsstation.

Under 2021 tillkom det 130 nya bostäder i kommunen. Sedan
2016 har det byggts cirka 800 nya bostäder och vi har fortsatt
många spännande byggprojekt på gång så fler bostäder kommer
att skapas runt om i Tanums kommun.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare och kommuninvånare som varit med och bidragit under denna extraordinära tid! 

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

Frågor till Liselotte Fröjd kan skickas per e-post.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 05
Mobiltelefon: 070-609 12 07
Fax: 0525-183 00
E-post: liselotte.frojd@tanum.se

Privat
Siljeskogsvägen 6
457 72 Grebbestad
Telefon: 0525-142 57

Uppdrag:

Uppdrag i samverkan med andra kommuner:

  • Svinesunds kommittén - ledamot
  • Tillväxt norra Bohuslän - ordförande
  • Kosterhavsdelegationen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, direktionen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, arbetsutskottet - ledamot

Uppdrag i Västra Götalandsregionen:

  • Beredning hållbar utveckling - ledamot
  • Västkom - ledamot

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede