Kommunalrådet har ordet

Liselotte Fröjd (M)

Liselotte Fröjd (M)

Tanums kommun fortsätter öka befolkningsmässigt. Vi är nu 12 776 Tanumsbor. Det är en ökning med 170 personer sedan årsskiftet 2017.

Glädjande är att 135 barn har fötts under 2017.

En positiv befolkningsutveckling innebär behov av fler bostäder. Vårt bostadsbolag, Tanums Bostäder AB, har byggt 30 nya hyresrätter på Bergsvägen och 10 hyresrätter på Rylandsvägen i Tanumshede. Bostäder har även byggts via privata aktörer.

Boverket delar på uppdrag av regeringen ut ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Tanum är en av de kommuner som beviljats bidrag. Tanum får drygt fem miljoner kronor, vilket baseras på de 244 bostäder som fått startbesked.

2018 kommer att bli ett fortsatt händelserikt år, mycket är på gång och det är dessutom valår.

Liselotte Fröjd
Kommunstyrelsens ordförande

Frågor till Liselotte Fröjd kan skickas per e-post.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 05
Mobiltelefon: 070-609 12 07
Fax: 0525-183 00
E-post: liselotte.frojd@tanum.se

Privat
Siljeskogsvägen 6
457 72 Grebbestad
Telefon: 0525-142 57

Uppdrag:

Uppdrag i samverkan med andra kommuner:

  • Svinesunds kommittén - ledamot
  • Tillväxt norra Bohuslän - ordförande
  • Kosterhavsdelegationen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, direktionen - ledamot
  • Fyrbodals kommunalförbund, arbetsutskottet - ledamot

Uppdrag i Västra Götalandsregionen:

  • Beredning hållbar utveckling - ledamot
  • Västkom - ledamot

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede