Bolag

Följande kommunala bolag finns i Tanums kommun:

Tanums Bostäder AB

Tanums Bostäder AB bildades 1995 då merparten av de fastigheter som ägdes av Stiftelsen Tanums Bostäder överfördes till Tanums Bostäder AB. Bolaget som är helägt av Tanums kommun ska äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Tanums kommun. Tanums Bostäder har totalt 617 lägenheter i Tanumshede, Fjällbacka, Grebbestad och Östad.

Tanums Bostäders hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tanums Hamnar AB

Bolaget, som är helägt av Tanums kommun, bildades 2006 för att från och med 2007 sköta kommunens hamn- och turismfrågor. Bolaget har tecknat ett förvaltningsavtal med Tanums kommun i vilket verksamhetsuppdraget preciseras. Från och med 2011 är Tanums Hamnar AB ett renodlat hamnbolag då turimsfrågorna överförts till Tanum Turist ekonomiska förening.

Bolaget har bytt namn från Tanums Hamn & Turism AB till Tanums Hamnar AB i och med verksamhetsförändringen.

Tanums Hamnars hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rambo AB

Regional avfallsanläggning i Mellersta Bohusläns AB (Rambo) är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner. Bolaget bildades 1981. Tanums kommun gick in som ägare 2002. Tanums ägarandel uppgår till 20 procent.

Rambo har i uppdrag att skapa en långsiktigt hållbar och miljöriktig avfallshantering. Målsättningen är att minimera och begränsa mängden avfall samt återvinna och återanvända avfall från företag och invånare i Rambo-regionen så långt det är möjligt.

Rambos hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede