Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.

Under kommunstyrelsen finns kansliavdelning, personalavdelning, ekonomiavdelning och utvecklingsavdelning som tillsammans utgör en kommunledningsenhet. Kommunledningsenheten arbetar med kommunutveckling och övergripande policyfrågor, ekonomisk förvaltning, personalpolitik och organisationsfrågor, lednings- och samordningsfrågor, näringslivsutveckling samt information med mera. Som en underavdelning till ekonomikontoret finns IT-avdelningen som ansvarar för drift och underhåll av kommunens nätverk, datorer och programvaror. Därutöver är kommunens räddningstjänst organiserad under kommunstyrelsen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede