Oppositionsrådet har ordet

Louise Thunström (S)

Louise Thunström (S)

På kort tid har vårt samhälle förändrats på ett sätt ingen kunnat förutse och än så länge vet vi inte vilka effekter det kommer få på vårt land och på Tanum. Men att det kommer bli annorlunda, det kan vi räkna med.

I skrivande stund arbetar jag hemifrån och dottern får undervisning på distans. Det fungerar rätt bra och jag tänker att bara vi får vara friska och ha varandra så ordnar sig allt!

Vår regering arbetar för fullt med att lindra effekterna av vad som sker och på lokal nivå arbetar vi gemensamt fram åtgärder för att i alla fall underlätta, både för våra egna verksamheter och för det lokala näringslivet. Partipolitiken får stå åt sidan ett tag, nu är det samarbete som gäller.

Att fylla på i ladorna i goda tider för att sedan kunna använda i sämre, är något vi inser vikten av nu. Tanums kommuns resultat på 4,1 mkr 2019 är därför på tok för lite. Det är 11,3 mkr lägre än den ursprungliga budgeten för 2019.

Samtidigt har låneskulden ökat med 114,6 miljoner. Tanum har redovisat ett positivt resultat under många år, men värt att beakta är att resultaten främst räddats av tillfälliga medel som används i reguljär verksamhet Det är därför vi socialdemokrater vid varje delårsbokslut påtalat vikten av budgetdisciplin. Klarar inte kommunen att hålla ett högt resultat, så kan vi heller inte investera i den takt vi vill.

Kompetensförsörjningen är fortsatt den stora utmaningen och att ständigt arbeta för att vara en god arbetsgivare är av största vikt. Arbetet med heltider har kommit i gång, vilket socialdemokraterna länge har arbetat för. Men majoritetens beslut att det inte får kosta något är bekymmersamt. Att dessutom parallellt med stora förändringar skära i personaltätheten gör att vi ser med stor oro på vård och omsorgspersonalens arbetsvillkor och på sikt även våra brukares väl. Socialdemokraterna har även vid flera tillfällen uppmärksammat skolans skiftande resultat och det faktum att det finns barn som inte trivs eller känner sig trygga i sin skola. Den politiska styrningen av barn och- utbildningsnämnden måste bli bättre och nämnden behöver ha kontroll över budget och verksamheter och se till att fattade beslut genomförs.

Arbetet med att Tanums kommun ska vara en serviceorganisation har gett goda resultat. Vi är numera bäst i landet när det gäller hur stor andel som får ett direkt svar på en fråga via telefon. Det är roligt och viktigt att kunna ge god service till alla, vad det än gäller. Roligt att nämna är även att Tanum under året fick en ny vänort, Cancale, en liten stad i Bretagne i norra Frankrike. Cancale har flera likheter med Tanum och det ska bli spännande att följa hur denna vänskap kommer utvecklas.

Louise Thunström
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Frågor till Louise Thunström kan skickas på louise.thunstrom@tanum.se.

Arbetsplats

Adress: Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0525-181 06
Fax: 0525-183 00
E-post: louise.thunstrom@tanum.se 

Privat
Skogsvägen 10
457 73 Havstenssund
Telefon: 0525-213 34, 070-430 39 40

Uppdrag:

 • Kommunfullmäktige, ledamot​
 • Kommunstyrelsen, 2:a vice ordförande
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:a vice ordförande
 • Barn- och utbildningsnämnden, 1:e vice ordförande
 • Personalutskott, ledamot
 • Budgetberedning, ledamot
 • Näringslivsgrupp, ledamot
 • Plangrupp, ledamot
 • Folkhälsorådet, ordförande
 • Brottsförebyggande rådet, ordförande
 • Tanum turist stämmoombud, ersättare
 • Kommunala pensionärsrådet, ersättare

Övriga uppdrag:

 • Fyrbodals direktion, ersättare
 • Beredning välfärd, ersättare
 • Gränskommittén, ledamot
 • Regionalt tillväxtprogram norra Bohuslän, ledamot
 • Kosterhavsdelegationen, ersättare
 • Västsvenska Turistrådet, ersättare
 • med flera

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede