Oppositionsrådet har ordet

Oskar Josefsson (S)Förstora bilden

Oskar Josefsson (S)

År 2022 - ett år som kommer sticka ut historiskt

Corona, krig i Europa, rusande inflation och riksdagsval. 2022 inleddes med coronarestriktioner, men vi såg alla ljuset i tunneln och gladdes åt att smittan avtog. När vi nåddes av beskedet att regeringen skulle slopa restriktionerna och vi skulle kunna återgå mer till det normala såg vi ljust på framtiden.

Den glädjen blev tyvärr kortvarig. Den 24 februari startade Ryssland ett fullskaligt invasionskrig i Ukraina. Till dags datum har kriget pågått i mer än ett år och ingen fredlig lösning verkar finnas inom räckhåll. Rysslands olagliga krig i Ukraina gjorde även att Sveriges försvarspolitiska linje ändrades och Sverige ansökte den 22 maj om medlemskap i Nato.

Här hemma i Tanum var vi på hugget och möjliggjorde snabbt för att kunna ta emot ukrainska flyktingar. Det kommunala bostadsbolaget fick i uppdrag att inventera möjligheterna att inhysa människor i eventuellt tomma lägenheter och det beställdes sängar och möblemang för att kunna göra om befintliga kommunala byggnader till akuta mottagningar. Vi behövde dock inte göra några större åtgärder då antalet flyktingar inte blev så många som vi tog höjd för.

Det olagliga kriget som Ryssland bedriver i Ukraina har kommit att påverka Europa och Sverige. Europa och USA var snabba med att införa sanktioner emot Ryssland. Detta ledde fram till att det blev energibrist i Europa. Energibristen ledde fram till rusande priser på el och bränsle som i förlängningen underblåste prisutvecklingen så att en stigande inflation var oundviklig. Det blev ett extremt tufft läge för kommunen men också för hushåll och företagare i Tanum.

Det svenska riksdagsvalet avgjordes på vallöften om att inför olika typer av högkostnadsskydd för hushållen men också att råda bot på de höga fossila drivmedlen. Varje sund människa förstod att allt det som lovades inte var genomförbart. Det kan tyckas närmast befängt att inbilla sig att det skulle vara möjligt att sänka priset på fossila drivmedel med 10 kronor litern. Valet resulterade i en borgerlig valseger och vi har nu en moderatledd regering som i praktiken styrs av Sverigedemokraterna.

Även i Tanum har vi ett fortsatt borgerligt styre. Samarbetet mellan majoriteten och oss socialdemokrater fungerar bra och när Moderaternas ordförande i barn- och utbildningsnämnden under våren begärde tjänstledigt fick vice ordförande, socialdemokraten Louise Thunström, ta över klubban.

Under 2022 har fokus legat mycket på situationen i våra skolor. Skolmiljön har varit mycket orolig och alltför många elever har en problematisk skolnärvaro som följd av stöket. Vintern kantades av skadegörelse på skolbussar och i skolkorridorer, inställda lektioner och stök på lektionerna. För oss Socialdemokrater kommer barnen alltid först och vi beklagar att den borgerliga majoriteten valt att spara på skolan i budgeten för 2023.

I tider av oro både vad gäller ekonomi och säkerhet är det viktigt att vi samlar oss, lägger onödigt groll åt sidan och jobbar för våra kommuninvånares bästa. Socialdemokraterna i Tanum kommer även fortsättningsvis vara den konstruktiva parten för Tanums kommuns bästa.

Oskar Josefsson
2:a vice ordförande i kommunstyrelsen

Arbetsplats

Adress: Kansliavdelningen, 457 81 Tanumshede
Telefon: 0702-72 95 73
Fax: 0525-183 00
E-post: oskar.josefsson@tanum.se

Uppdrag:

  • Kommunfullmäktige, ledamot​
  • Kommunstyrelsen, 2:a vice ordförande
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2:a vice ordförande
  • Valberedning, 1:e vice ordförande
  • Räddningstjänstutskott, vice ordförande
  • Personalutskottet, 2:e vice ordförande
  • Brottsförebyggande rådet, 2:e vice ordförande

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede