Valresultat och mandatfördelning

Mandatfördelning kommunfullmäktige i valen 2022-2026 (totalt 41 mandat)

Parti

2022

2018

2014

2010

2006

Moderaterna

13

12

9

10

9

Centern

6

8

9

11

12

Liberalerna/Folkpartiet

2

3

5

5

5

Kristdemokraterna

2

1

1

1

1

Socialdemokraterna

9

9

9

8

9

Miljö- och Vänsterlistan i Tanum

-

-

-

5

5

Vänsterpartiet

2

2

2

 -

Miljöpartiet de Gröna

1

1

3

 -

Sverigedemokraterna

6

5

3

1

 -


Politisk majoritet

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna samarbetar och utgör den styrande majoriteten. Dessa partier har tillsammans 21 av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Majoriteten innehar samtliga ordförandeposter i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Ordförande i kommunfullmäktige är Karl-Erik Hansson (C).
Kommunstyrelsens ordförande är Liselotte Fröjd (M).

Ordföranden i övriga nämnder 2023-2026

Tekniska nämnden, Alf Johansson (M)
Miljö- och byggnadsnämnden, Hans Schub (M)
Barn- och utbildningsnämnden, Roger Wallentin (C)
Omsorgsnämnden, Birgitta Nilsson (M)
Kommunrevisionen, Peter Winberg (S)
Valnämnden, Ann-Marie Olofsson (C)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede