Befolkning

Tanums kommun har en positiv befolkningsutveckling sett över hela perioden 1990–2022. År 2023 vändes trenden med positiv befolkningsutveckling. Nettoinflyttningen är positiv över tid men var negativ 2023. Födelsenettot är negativt.

Befolkning 31 december 2023

Tanums befolkning uppgick den 31 december 2023 till 12 865 personer, en minskning med 148 personer under året.

Minskningen beror till stor del på negativt flyttningsnetto. Under 2023 flyttade 662 personer in till Tanums kommun och 724 personer flyttade ut. Det ger ett inflyttningsunderskott på -62 personer.

Under året föddes 72 personer och 164 dog, vilket ger ett negativt födelseöverskott på -92 personer.

Om du vill fördjupa dig i befolkningsstatistik per samhälle finns statistiken tillgänglig i pdf-filen nedan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede