Befolkning

Tanums kommun har en positiv befolkningsutveckling sett över hela perioden 1990–2017. Nettoinflyttningen är positiv över tid, medan födelsenettot är negativt.

Per 31 december 2017

Tanums befolkning uppgick den 31 december 2017 till 12 763 personer, en ökning med 157 personer under året.

Ökningen beror till stora delar på att inflyttningen har varit större än utflyttningen. Fram till 31 december 2017 har 794 personer flyttat till kommunen medan 625 flyttat ut. Av de inflyttade är det 492 personer som kommer från en annan kommun i Västra Götalands län, 188 personer från övriga Sverige och 114 personer från utlandet.

De höga födelsetalen från tidigare år fortsätter även 2017, 133 barn föddes under året. Födelsenettot är fortsatt negativt, det föds färre personer än vad som avlider.

År 2016

År 2016 uppgick nettoinflyttningen till 194 personer, där 820 personer flyttade till kommunen och 626 flyttade ut. 132 barn föddes och födelsenettot uppgick till -37 personer.

Medelåldern uppgår till 46,0 år, vilket är något lägre än vid föregående årsskifte. Motsvarande värden för länet och riket uppgår till 41,0 år respektive 41,2 år.

Befolkningen består av lite fler män än kvinnor, 6 414 män och 6 192 kvinnor.

Lite knappt hälften av befolkningen är bosatt i någon av tätorterna. Cirka 10 procent av befolkningen är bosatta i övriga samhällen, medan drygt 40 procent är bosatta på landsbygden.

Om du vill fördjupa dig finns statistiken tillgänglig i pdf-filerna nedan.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede