Befolkning

Tanums kommun har en positiv befolkningsutveckling sett över hela perioden 1990–2018. Nettoinflyttningen är positiv över tid, medan födelsenettot är negativt.

Per 31 december 2018

Tanums befolkning uppgick den 31 december 2018 till 12 873 personer, en ökning med 110 personer under året.

Ökningen beror till stora delar på att inflyttningen har varit större än utflyttningen. Under 2018 har 684 personer flyttat till kommunen medan 553 flyttat ut. Av de inflyttade är det 400 personer som kommer från en annan kommun i Västra Götalands län, 158 personer från övriga Sverige och 126 personer från utlandet.

Födelsenettot är fortsatt negativt, det föds färre personer än vad som avlider. 111 barn har fötts under året.

Per 30 juni 2018

Tanums befolkning uppgick den 30 juni 2018 till 12 807 personer, en ökning med 44 personer under året.

Ökningen beror till stora delar på att inflyttningen har varit större än utflyttningen. Under första halvåret 2018 har 308 personer flyttat till kommunen medan 249 flyttat ut. Av de inflyttade är det 178 personer som kommer från en annan kommun i Västra Götalands län, 67 personer från övriga Sverige och 63 personer från utlandet.

Födelsenettot är fortsatt negativt, det föds färre personer än vad som avlider. Hittills har 53 barn fötts under året.

År 2017

Befolkningen uppgick 31 december 2017 till 12 763 personer, en ökning med 157 individer under året.

Under 2017 uppgick nettoinflyttningen till 169 personer, där 794 personer flyttade till kommunen och 625 flyttade ut. 133 barn föddes och födelsenettot uppgick till -18 personer.

Medelåldern uppgår till 45,8 år, vilket är något lägre än vid föregående årsskifte. Motsvarande värden för länet och riket uppgår till 41,0 år respektive 41,2 år.

Befolkningen består av lite fler män än kvinnor, 6 497 män och 6 266 kvinnor.

Lite knappt hälften av befolkningen är bosatt i någon av tätorterna. Cirka 10 procent av befolkningen är bosatta i övriga samhällen, medan drygt 40 procent är bosatta på landsbygden.

Om du vill fördjupa dig finns statistiken tillgänglig i pdf-filerna nedan.

Get Adobe Reader: Länk till nedladdningssida

Alla filer ligger i PDF-format. För att kunna läsa dessa behöver du ha Adobe Reader (minst version 5.05) installerat på din dator. Programmet är gratis och finns för de flesta operativsystem. Du kan hämta Adobe Reader härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede