Val

Förstora bilden

Riksdag-, kommun- och regionfullmäktige

Val till riksdagen, kommun- och regionfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är i september 2026.

Valmyndigheten har mer information om rösträtt och hur du kan rösta när det är val. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag, i Sverige är valdagen alltid på en söndag. Då väljer du vilken representant som ska företräda dig i Europaparlamentet. Nästa val är år 2024.

Tidigare val och resultat

Den 11 september 2022 var det val i Sverige till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Val till Europaparlamentet hölls 26 maj 2019. Valresultat för 2019 i Europaparlamentet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valsystemet

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt
Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt
Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.

Fria val
Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.

Hemliga val
Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.

Direkta val
Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige, de är direktvalda av folket.

Du kan rösta på följande sätt:

  • i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta i röstningslokal
  • rösta med bud
  • rösta från utlandet

Identitet

Du måste kunna styrka din identitet exempelvis med giltig ID-handling som till exempel körkort, ID-kort, pass eller tjänstelegitimation, vara känd av röstmottagaren eller ha en person med dig som går i god för dig och som har ID-handling. Röstkortet i sig gäller inte som ID-handling.

Valnämnden

Kommunerna ansvarar för genomförandet av både de allmänna valen och valet till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val. Ett exempel är rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen och till vallokalerna på valdagen. Valnämndens preliminära rösträkning efter valet äger rum onsdagen efter valdagen. Rösträkningen är offentlig.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att organisera och genomföra olika val samt informera om möjlighet att rösta i dessa val. På Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information på lättläst svenska, teckenspråk, med lyssnarfunktion och på flera olika språk.

Kontakt

Kundcenter, telefon 0525-180 00, kommun@tanum.se

Valnämnd

Ordförande Ann-Marie Olofsson telefon 070-609 04 15

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede