Överförmyndare, god man, förvaltare

I varje kommun finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren samt dennes ersättare utses av kommunfullmäktige.

Myndighetens uppgift är att ha tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som inte själva har möjlighet att tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Överförmyndaren i Tanums kommun ingår i organisationen "Samverkande överförmyndare".

Kontaktinformation

Kontaktinformation till överförmyndaren i Tanum hittar du till höger.

Kontaktuppgifter till handläggningskontoret i Uddevalla:

Postadress:
Samverkande överförmyndare, Stadshuset, 451 81 Uddevalla

Besöksadress:
Stadshuset, Varvsvägen 1, Uddevalla

e-post:
overformyndaren@uddevalla.se
(funktionsadress varifrån e-post vidarebefordras till aktuell handläggare)

Telefon:
0522-69 60 00, 0522-69 83 38

Telefontid
Måndag-fredag klockan 10.00-11.00
Tisdag och torsdag även klockan 14.30-15.30

Besökstid:
Måndag-fredag klockan 10.00-11.45.

Mer information som gäller överförmyndarens verksamhet finns nu på Uddevalla kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommuner som samverkar är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda, Mellerud och Uddevalla.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Överförmyndare

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar