Invasiva främmande arter

Invasiva främmade arter är ett samlingsnamn för främmande arter som flyttats från sin ursprungliga miljö med människans avsiktliga eller oavsiktliga hjälp, sprids i hög hastighet och orsakar skada på ekosystem, människors hälsa eller infrastruktur. Det kan vara arter på land och i vatten, både växter och djur.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald, eftersom de effektivt tränger ut inhemska arter och rubbar ekosystem. Resultatet blir ett landskap med låg variation. Tänk till exempel på en vägren med blomsterlupin, förvisso vacker i mångas ögon, men blomsterlupinens täckning av marken gör att nästan inga andra växter kan växa där. En klassisk sommaräng med över 50 växtarter kan fort förvandlas till monoton massa bestående av en art.

Exempel på invasiva arter i kommunen

Blomsterlupin, jättebalsamin, vresros och parkslide är exempel på invasiva arter i vår kommun, men precis som i övriga delar av landet finns det många fler. Att lära sig känna igen dessa arter är en bra början.

BlomsterlupinFörstora bilden

Blomsterlupin

JättebalsaminFörstora bilden

Jättebalsamin

ParkslideFörstora bilden

Parkslide

VresrosFörstora bilden

Vresros

Vad ska man tänka på som privatperson?

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns invasiva främmande arter på fastigheten. Informera dig på Naturvårdsverkets hemsida om invasiva främmande arter − djur och växter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Släng inte växtavfall i naturen, detta gäller oavsett invasiva främmande arter eller ej. Invasiva främmande växtarter ska läggas i väl förslutna plastsäckar och transporteras till specifikt avsedd förbränning på återvinningscentralen. Små mängder kan kastas i hushållssoporna. För mer information besök Rambos hemsida med information om hur du tar hand om avfall från invasiva växter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera in observationer av invasiva främmande arter. Ju mer kunskap vi har om utredningen i kommunen, desto bättre möjligheter har vi att bekämpa. På Naturvårdsverkets hemsida kan du rapportera in invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det nationella inrapporteringsverktyget är synkat med kommunens kartlager.

Fördjupa dig och sprid ordet till vänner och bekanta! Invasiva främmade arter är en ny företeelse för många och mycket händer på detta område. Vi behöver alla lära oss mer och det gör man bäst tillsammans. På Naturvårdsverkets hemsida om invasiva främmande arter finns pedagogiskt material. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede