Lokala naturvårdsprojekt

LONA

LONA - den lokala naturvårdssatsningen är ett statligt initiativ för att främja lokalt långsiktigt naturvårdsengagemang. Bidrag kan sökas från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Det är bara kommuner som kan ansöka om bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt, tillexempel föreningar eller privatpersoner. Projekten genomförs sedan antingen i kommunal regi eller av initiativtagaren som tecknat avtal med kommunen. Intresseanmälningar om att starta ett LONA-projekt i Tanums kommun behöver komma in till kommunen senast 31 augusti för bedömning och handläggning under hösten. Sista ansökningsdag till Länsstyrelsen är 1 december.

Mer information om LONA finns att hitta på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Pågående LONA-projekt i Tanums kommun

Under 2023 pågår två LONA-projekt. Läs mer om projekten nedan.

Raftön ängar och betesmarker
Projektet blev beviljat LONA-bidrag 2022. Projektet är en förlängning av LONA-projektet ”Raftö ängar och grönområden-initial röjning” och fortsätter nu under namnet ”Raftö ängar och grönområden- restaurering”. LONA-projektet sträcker sig till 2024, men skötseln och utvecklingen av Raftö ängar och grönområden är ett långsiktigt arbete som föreningarna planerar att sköta för kommande generationer. Åk dit och kolla så kan ni få se en fantastisk miljö växa fram och under sommarhalvåret träffa både hästar, får och kor. Klätta-Raftöns samfällighetsförening och Raftön södra ängens intresseförening är initiativtagare till projektet och driver arbetet.

Utgrävning av Hökemyrsdammen pågår. Foto: Tony RydebrinkFörstora bilden

Utgrävning av Hökemyrsdammen pågår. Foto: Tony Rydebrink

Restaurering av Hökemyrsdammen

Projektet beviljades bidrag under 2023 och ska pågå året ut. Målet med projektet är att restaurera den norra delen av Hökemyrsdammen så att djur och växtliv i dammen kan återetableras och på så sätt bidrar till biologisk mångfald, främst med avseende på grodor, salamandrar, vattensnok, kräldjur etcetera. Dammen blir oregelbundet oval på cirka 400 kvadratmeter inklusive upp till 6 meter strandzon, svagt sluttande kanter med en djupare del på cirka 2 meter. Projektet är initierat av en privatperson.

Raftön Foto: Maya StrömgrenFörstora bilden

Raftön Foto: Maya Strömgren

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede