Kalkning av sjöar och vattendrag

För att motverka försurningseffekterna i våra sjöar och vattendrag sker kontinuerlig kalkning. Försurning i sig är en naturlig process, till exempel genom vittring av bergarter, men mänsklig aktivitet har spätt på försurningen till en nivå som är skadlig för naturen. Utsläpp som orsakar försurning har stadigt minskat, men en del påverkansfaktorer finns kvar och ”minnet” av försurningen lever kvar i marken och behöver kompenseras tills balansen är återställd.

Båtkalkning. Foto: MovabFörstora bilden

Båtkalkning. Foto: Movab

Redan 1972 kalkades den första sjön i Tanums kommun. Från och med 1984 sker kalkningen kontinuerligt i Tanums kommun. All kalkning finansieras idag via 100% statsbidrag. Spridningen av kalk sker till största delen med helikopter. I kommunens större sjöar sker kalkning med hjälp av en specialanpassad båt.

Kalkspridningen sker under sommaren, vanligtvis juli till augusti. I samband med detta kan det bli kortvariga störningar i trafiken på platserna där helikoptern/båten förses med kalk.

Helikopterkalkning. Foto: Örjan CarlströmFörstora bilden

Helikopterkalkning. Foto: Örjan Carlström

Kalkningen upphandlas och samordnas tillsammans med kommunerna Strömstad, Munkedal och Uddevalla. Tanums kommun är sedan 2002 ansvariga samordnare.

På Hav- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsens hemsidor kan du läsa mer om försurning, kalkning och kalkningens historia:

Försurning av sjöar och vattendrag - Surt regn - Orsaker och konsekvenser - Miljöpåverkan, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalkning av försurade vatten, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede