Kurator

På familjecentralen finns en kurator som är anställd av omsorgsförvaltningen och arbetar förebyggande med föräldrar som väntar barn och familjer med barn 0-6 år.

Omsorgsförvaltningen erbjuder på detta sätt allmänt och individuellt inriktade insatser utan myndighetsutövning. Utöver enskilda samtal med föräldrar medverkar kuratorn i föräldragrupper, på öppna förskolan och på Baby Caféet. Kuratorns roll är flexibel och anpassas efter varje familjs behov och situation, allt från samtal till mer praktiskt stöd. Hembesök görs efter behov.

Till kuratorn kan ni vända er om ni har frågor som rör:

  • Att vara förälder
  • Parrelationen
  • Samhället/övrigt stöd
  • Dig själv

Kuratorn har tystnadsplikt och för inga journaler

Ta kontakt med kuratorn direkt eller via annan personal på Familjecentralen.

Telefon: 0525-183 98
E-post: linda.gothberg-jucker@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Familjecentralen

Kurator
0525-183 98

Besöks/postadress

Björnbärsvägen 10
457 30 Tanumshede