Verksamhetsmark

Ledig kommunal verksamhetsmark

I Tanums kommuns samtliga större samhällen är målsättningen att det skall finnas tillgång till mark för företagsetableringar.

Efterfrågan är för närvarande större än tillgången, men flera nya områden är under planering.

Tanumshede Planering för nya områden pågår, bland annat mot E6.

Grebbestad Planering för nya områden pågår. 

Fjällbacka Planering för nya områden pågår. 

Hamburgsund Planering för nya områden pågår. 

Rabbalshede Planering för nytt område pågår.

Östad, Bullaren Tillgänglig mark finns.

Information om områden som är under planering och var i planprocessen de befinner sig.

För eventuella frågor kontakta Elenor Olofsson.

Planerad verksamhetsmark i privat ägo

Grebbestad

Greby 1:4
Planområdet är beläget i korsningen mellan väg 163 och väg 1013, cirka 1,5 kilometer norr om Grebbestad. Detaljplanen medger ett nytt verksamhetsområde samt ny bostadsbebyggelse.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede