Bygglov och andra lov

Om du tänker bygga nytt, göra en om- eller tillbyggnad, behöver du i de flesta fall bygglov, som du ska söka hos kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Bygglov kan också behövas för vissa anläggningar och markarbeten. Du behöver även bygglov om du väsentligt ändrar användning av en lokal, exempelvis från lägenhet till frisörsalong.

Bygglov betyder att kommunen medger eller godkänner byggande eller ändring av byggnader och anläggningar. Bygglovet meddelas skriftligt av miljö- och byggnadsnämnden till den sökande.

Vissa ärenden kan beslutas av bygglovshandläggaren. I större och viktigare ärenden fattas beslut vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden. Handläggningstiden kan variera beroende på om ärendet behöver remitteras till andra myndigheter eller om grannar behöver höras. Under våren och försommaren, då många söker bygglov, kan handläggningen också ta längre tid.

Plan- och bygglagen reglerar vilka krav som måste uppfyllas för att bygglov kan ges.

Läs mer om plan- och bygglagen på extern länk:

Plan- och bygglag, SFS 2010:900 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta:

  • Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
  • Du måste vänta fyra veckor från det att beslutet om lov har publicerats i Post- och inrikes tidningar på webben, https://poit.bolagsverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innan du får påbörja arbetet.
  • Du kommer att få ökade kontakter med byggnadsnämnden. Vid normala projekt kommer du att bli kallad till ett tekniskt samråd, ett slutsamråd och träffa byggnadsnämnden på minst ett arbetsplatsbesök.
  • Du får ta byggnadsverket i bruk först när du har fått ett slutbesked från byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede