Bygglov

När du söker bygglov så ska din bygglovsansökan normalt innehålla:

Ritningar och övriga handlingar ska skickas som .pdf-fil.

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempel för lägesfixering av byggnader på situationsplan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ritningar

Det är viktigt att ritningar utförs på ett fackmässigt sätt. Ritningar måste inte vara utförda i dator utan kan med fördel handritas. Fackmannamässigt utförda ritningar innebär bland annat att de ska vara måttsatta, skalenliga, tydligt utritade på helvitt papper (inte rutat eller millimeter-papper) och med god kontrast.

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen.

Kontrollansvarig

Du som byggherre har ansvaret att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden.

En kontrollansvarig ska i sin roll medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa byggherren att upprätta förslag på en kontrollplan och se till att den följs, närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt avge ett utlåtande som underlag för slutbeskedet.

Förslag på kontrollansvarig ska lämnas tillsammans med lovansökan eller anmälan.

Du kan söka efter certificerad kontrollansvarig på RISE hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.alternativt på Idun/Kiwa hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter handläggning av bygglovet samt de kontroller som följs upp efter att du har fått ditt startbesked. Kostnaden betalas av den som sökt bygglov.

För att få en uppfattning om vad ett bygglov kan kosta, tryck på länken nedan.

Vad kostar ett bygglov Länk till annan webbplats.?

Så här skickar du in din ansökan

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 615.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.