Bygglov

När du söker bygglov så ska din bygglovsansökan normalt innehålla:

 • Ansökanöppnas i nytt fönster om bygglov
  Använd gärna vår e-tjänst eller skicka din ansökan per e-post till mbn.diarium@tanum.se Om du ansöker via e-tjänst eller e-post ska du inte skicka handlingarna per brev en gång till.
  Vi behöver en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, dvs. en egen fil för varje ritning, karta, foto osv.
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100, (exempelritningarPDF (pdf, 1 MB))
 • Nybyggnadskarta vid nybyggnad av bostads- och fritidshus
 • Situationsplan som visar byggnadens läge på tomten samt ev. markplanering
 • Anmälan om kontrollansvarigöppnas i nytt fönster
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivningöppnas i nytt fönster

Ritningar

Det är viktigt att ritningar utförs på ett fackmässigt sätt. Ritningar måste inte vara utförda i dator utan kan med fördel handritas. Fackmannamässigt utförda ritningar innebär bl.a. att de ska vara måttsatta, skalenliga, tydligt utritade på helvitt papper (inte rutat eller mm-papper) och med god kontrast.

Våra exempelritningarPDF (pdf, 1 MB)

Vänligen kontrollera med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in, det underlättar handläggningen.

Kontrollansvarig

Du som byggherre har ansvaret att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden.

En kontrollansvarig ska i sin roll medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa byggherren att upprätta förslag på en kontrollplan och se till att den följs, närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt avge ett utlåtande som underlag för slutbeskedet.

Förslag på kontrollansvarig ska lämnas tillsammans med lovansökan eller anmälan.

Kontrollansvariga kan du hitta på Boverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter handläggning av bygglovet samt de kontroller som följs upp efter att du har fått ditt startbesked. Kostnaden betalas av den som sökt bygglov.

För att få en uppfattning om vad ett bygglov kan kosta, tryck på länken nedan.

Vad kostar ett bygglovlänk till annan webbplats?

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede