Behöver jag bygglov?

Vill du bygga nytt eller förändra ditt hus?
Vad gäller för altaner, parkeringsplatser och skyltar?

Här kan du läsa mer om när du behöver söka bygglov.

Det kan finnas undantag i det enskilda fallet. Kontakta oss på bygglovsavdelningen för att få information om vad som gäller för det du vill göra.

Du behöver bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Väsentligt ändrad användning, till exempel ändring av en byggnad från garage till gäststuga eller från butik till restaurang
 • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller hotell
 • Flyttning av en byggnad
 • Fasadändringar om din fastighet ligger inom ett område med detaljplan, till exempel om du tar upp nya fönster eller dörrar
 • Upplag och materialgårdar
 • Murar som är högre än 0,5 meter, även stödmurar
 • Plank som är högre än 1,1 meter
 • Altaner och uteplatser beroende på utformning
 • Husvagnar eller husbilar på egen tomt om de ska användas som gästhus eller liknande
 • Husvagnar eller husbilar som ska vara uppställda längre än en vanlig semesterperiod (mer än 6 veckor)
 • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus
 • Campingplatser, idrottsplatser, motorbanor och golfbanor
 • Småbåtshamnar, bryggor med 10 båtplatser eller mer 
 • Fasta cisterner
 • Bensinstationer
 • Radio- och telemaster, torn
 • Vindkraftverk
 • Transformatorstationer
 • Skyltar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede