Installation av eldstad

Eldstad

Anmälningskrav

Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal skall enligt plan- och bygglagen en anmälan göras till kommunen. En anmälan om eldstad skall lämnas in till kommunen minst tre veckor innan arbetena påbörjas.

Även om din åtgärd inte är anmälningspliktig så ta först kontakt med sotaren innan du börjar använda eldstaden.

Exempel på när anmälan skall göras:

  • Vid installation av ny eldstad eller ny panna då ingen eldstad eller panna har varit installerad tidigare
  • Vid insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Vid byte av bränsleslag t.ex. från ved till pellets
  • Vid väsentlig förändring av eldstad*.

Exempel på när anmälan inte krävs:

  • Vid byte av befintlig eldstad eller panna till ny likvärdig*
  • Vid insättning av insatsrör i befintlig skorsten.

Med anmälan skall också bifogas:

  • ​Ansökningsblankett
  • Information om vilken typ av eldstad och rökkanal som ska installeras.

Vad händer om jag inte anmäler?

  • Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 13 §.

Vid frågor kontakta någon av våra byggnadsinspektörer.

* Vad som är en likvärdig eller väsentlig förändring bedöms av sakkunnig skorstensfejarmästare. Kontakta sotaren innan installation för att få besked om er installation är väsentlig och skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede