Installation av eldstad

Eldstad

Anmälningskrav

Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal ska det enligt plan- och bygglagen göras en anmälan till kommunen. En anmälan om eldstad ska lämnas in till kommunen och arbetet får påbörjas först efter att ett startbesked har utfärdats.

Ta kontakt med sotaren innan du börjar använda eldstaden, även om det inte krävs en anmälan!

Så här skickar du in din anmälan

Om du har e-legitimation kan du söka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Söker du via e-tjänsten har du möjlighet att följa ditt ärende och kan när det passar dig se vad som sker i ditt ärende.

Du kan också söka genom att använda vår pdf-blankett Pdf, 220.3 kB, öppnas i nytt fönster.. Skriv ut och posta eller skicka till oss via e-post till mbn.diarium@tanum.se.

Skickar du in din ansökan via e-tjänst eller e-post behöver vi en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.

Exempel på när anmälan skall göras:

 • Vid installation av ny eldstad eller ny panna när det inte varit någon eldstad eller panna installerad tidigare.
 • När kassett eller motsvarande ska sättas in i en tidigare öppen eldstad.
 • Vid byte av bränsleslag, till exempel från ved till pellets.
 • Vid väsentlig förändring av eldstad*.

Exempel på när anmälan inte krävs:

 • Vid byte av befintlig eldstad eller panna till ny likvärdig*.
 • När insatsrör ska sättas in i befintlig skorsten.

Med anmälan ska det bifogas:

 • ​Ansökningsblankett
 • Kontrollplan, se exempel Pdf, 187.2 kB, öppnas i nytt fönster..
 • Situationsplan över tomten där det framgår i vilken byggnad eldstaden ska installeras.
 • Enkel planritning där även befintliga eldstäder ska redovisas.
 • Enkel fasadritning/foto med skiss där eventuellt utvändig skorsten redovisas.

Det är byggherren som ansvarar för att åtgärden uppfyller kraven för den tilltänkta åtgärden/installationen. Detta innebär att byggherren ska påvisa i sin kontrollplan att åtgärden kontrolleras och uppfyller kraven för den tilltänkta åtgärden för till exempel brand, bärförmåga, verkningsgrad, C/O-utsläpp med mera.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 13 §.

Vid frågor kontakta någon av våra byggnadsinspektörer.

* Vad som är en likvärdig eller väsentlig förändring bedöms av sakkunnig skorstensfejarmästare. Kontakta sotaren före installation för att få besked om den innebär en väsentlig förändring som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar