Installation av eldstad

Eldstad

Anmälningskrav

Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal ska det enligt plan- och bygglagen göras en anmälan till kommunen. En anmälan om eldstad ska lämnas in till kommunen minst tre veckor innan arbetena påbörjas.

Ta kontakt med sotaren innan du börjar använda eldstaden, även om det inte krävs en anmälan!

Exempel på när anmälan skall göras:

  • Vid installation av ny eldstad eller ny panna när det inte varit någon eldstad eller panna installerad tidigare.
  • När kassett eller motsvarande ska sättas in i en tidigare öppen eldstad.
  • Vid byte av bränsleslag, till exempel från ved till pellets.
  • Vid väsentlig förändring av eldstad*.

Exempel på när anmälan inte krävs:

  • Vid byte av befintlig eldstad eller panna till ny likvärdig*.
  • När insatsrör ska sättas in i befintlig skorsten.

Med anmälan ska det bifogas:

  • ​Ansökningsblankett
  • Information om vilken typ av eldstad och rökkanal som ska installeras.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 13 §.

Vid frågor kontakta någon av våra byggnadsinspektörer.

* Vad som är en likvärdig eller väsentlig förändring bedöms av sakkunnig skorstensfejarmästare. Kontakta sotaren före installation för att få besked om den innebär en väsentlig förändring som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede